Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
 

Menu przedmiotowe
Informacja o stanie przyjmowanych spraw
Prawo Miejscowe
Informacje o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
Budżet
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Informacje o wynikach
Informacje o zawartych umowach
Przetargi
Wykazy
Informacja dla przedsiębiorców - REGON
Podatki i opłaty lokalne oraz numery rachunków bankowych do roku 2008
Informacja o stanie środowiska
Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gosp. domowych
Strategia Rozwoju Miasta
Plany zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Dane publiczne
Polityka wewnętrzna i zagraniczna
Wybory
Organizacje pozarządowe
Przewodnik usług świadczonych w Urzędzie Miasta Jelenia Góra - czyli co, gdzie i jak załatwić.
Rejestry publiczne
e-urząd
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 08.07.2008 Ogłoszenie o zawarciu umowy na zadanie Remont ulicy Zakopiańskiej i Czarnieckiego w Jeleniej Górze
 01.07.2008 Ogłoszenie o zawarciu umowy na zadanie Utrzymanie w czystości przystanków komunikacji miejskiej na terenie Miasta Jeleniej Góry
 30.06.2008 Ogłoszenie o zawarciu umowy na zadanie Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Kolberga w Jeleniej Górze
 30.06.2008 Ogłoszenie o zawarciu umowy na zadanie Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Sygietyńskiego w Jeleniej Górze
 30.06.2008 Ogłoszenie o zawarciu umowy na zadanie Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic Żwirki i Wigury w Jeleniej Górze
 30.06.2008 Ogłoszenie o zawarciu umowy na zadanie Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Powstania Styczniowego w Jeleniej Górze
 27.06.2008 Ogłoszenie o zawarciu umowy na zadanie Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru pogranicza poprzez iluminację zabytkowych obiektów Traktu Śródmiejskiego w Jeleniej Górze
 17.06.2008 Ogłoszenie o zawarciu umowy na zadanie Ubezpieczenie cywilne za szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością w zakresie nadzoru nad utrzymaniem i eksploatacją dróg publicznych w Jelen
 17.06.2008 Ogłoszenie o zawarciu umowy na zadanie Opracowanie dokumentacji na uporządkowanie kanalizacji deszczowej w ulicach: Daszyńskiego, Powstania Listopadowego i Kasprowicza w Jeleniej Górze
 09.06.2008 Ogłoszenie o zawarciu umowy na zadanie Remont nawierzchni drogi dojazdowej do Domu Dziecka Dąbrówka w Jeleniej Górze
 05.06.2008 Ogłoszenie o zawarciu umowy na zadanie Opracowanie dokumentacji na przebudowę chodników na ulicy Sygietyńskiego w rejonie głównego wejścia do kościoła w Jeleniej Górze
 03.06.2008 Ogłoszenie o zawarciu umowy na zadanie Odbudowa nawierzchni tłuczniowej na ulicy Nadbrzeżnej w Jeleniej Górze
 03.06.2008 Ogłoszenie o zawarciu umowy na zadanie Remont nawierzchni ulicy Dziwiszowskiej w Jeleniej Górze
 29.05.2008 Ogłoszenie o zawarciu umowy na zadanie Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sygnalizacji ulicznej na skrzyżowaniu ulic Różyckiego – Flisaków – Złotnicza w Jeleniej Górze
 29.05.2008 Ogłoszenie o zawarciu umowy na zadanie Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sygnalizacji ulicznej na skrzyżowaniu ulic Os. Robotnicze – Kilińskiego - Drzymały w Jeleniej Górze
 29.05.2008 Ogłoszenie o zawarciu umowy na zadanie Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sygnalizacji ulicznej na skrzyżowaniu ulic Lipowa – Wolności – Morcinka w Jeleniej Górze
 29.05.2008 Ogłoszenie o zawarciu umowy na zadanie Opracowanie dokumentacji na budowę ulic na osiedlu Żabia w Jeleniej Górze
 28.05.2008 Ogłoszenie o zawarciu umowy na zadanie Opracowanie dokumentacji na budowę parkingu dla samochodów osobowych, busów i autobusów wraz z węzłem sanitarnym przy ulicy Jana Pawła II w Jeleniej Gór
 28.05.2008 Ogłoszenie o zawarciu umowy na zadanie Przebudowa ulicy Kowalskiej w Jeleniej Górze
 26.05.2008 Ogłoszenie o zawarciu umowy - Dostawa materiałów biurowych i materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na potrzeby Urzędu Miasta Jelenia Góra
 26.05.2008 Ogłoszenie o zawarciu umowy na zadanie pn. OBSŁUGA PRAWNA WYDZIAŁÓW URZĘDU MIASTA JELENIA GÓRA
 13.05.2008 ogłoszenie o zawarciu umowy na zadanie Budowa oświetlenia ulic na osiedlu Czarne w Jeleniej Górze
 09.05.2008 ogłoszenie o zawarciu umowy na zadanie Przebudowa ulicy Małcużyńskiego w Jeleniej Górze
 09.05.2008 Ogłoszenie o zawarciu umowy na zadanie „Wycinanie drzew na miejskich terenach niezainwestowanych w Jeleniej Górze w latach 2008 - 2009”
 09.05.2008 Ogłoszenie o zawarciu umowy na zadanie pn: „Utrzymanie i oczyszczanie miejskich terenów niezainwestowanych w Jeleniej Górze w latach 2008-2009"
 28.04.2008 Informacja o zawarciu umowy na zadanie pn. Publikacja ogłoszeń prasowych w dziennikach i czasopismach na potrzeby Miasta Jelenia Góra
 22.04.2008 ogłoszenie o zawarciu umowy na zadanie Opracowanie koncepcji drogi rowerowej spinającej euroregionalne trasy rowerowe ER-2 „Liczyrzepa” z ER-6 „Dolina Bobru” (Chojnik – Węzeł Grabarów)
 17.04.2008 ogłoszenie o zawarciu umowy na zadanie Opracowanie dokumentacji budowlanej na przebudowę ulicy Szewskiej w Jeleniej Górze
 10.04.2008 ogłoszenie o zawarciu umowy na zadanie Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę ulicy Powstańców Śląskich wraz z budową łącznika do ulicy Waryńskiego w Jeleniej Górze
 10.04.2008 ogłoszenie o zawarciu umowy na zadanie Opracowanie dokumentacji na budowę odcinka chodnika wraz z oświetleniem i odwodnieniem na ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze
 10.04.2008 ogłoszenie o zawarciu umowy na zadanie Opracowanie dokumentacji budowlanej na przebudowę nawierzchni wraz z przebudową oświetlenia i kanalizacji deszczowej ulicy Bartka Zwycięzcy w Jeleniej Gór
 02.04.2008 OSR.340/1/08 Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie: "Przebudowa kładki dla pieszych nad potokiem Wrzosówka w Parku Norweskim"
 19.03.2008 Ogłoszenie o zawarciu umowy z Lang Team sp. z o.o. na wspolorganizację imprez kolarskich
 19.02.2008 KS/30262/C... informacja o udzieleniu zamówienia - usługi
 08.02.2008 FE.1222-3... INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY na przeprowadzenie usługi szkoleniowej – kurs języka niemieckiego – w ramach projektu: ,,TRANSGRANICZNA AKADEMIA SAMORZĄDOWA”
 07.02.2008 ogłoszenie o zawarciu umowy na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją umowy dodatkowej: Nr 2002/PL/16/P/PE/033-02.1 oraz nr 2002/PL/16/P/PE/033-04.1.1
 05.02.2008 Ogłoszenie o zawarciu umowy dla zadania „Aktualizacja dokumentacji z korektą projektu budowlanego na budowę węzła drogowego GRABARÓW wraz z mostami przez rzekę Bóbr w ciągu ul.W.Pola w Jele
 18.01.2008 Informacja o podpisaniu umowy na na przeprowadzenie usługi szkoleniowej – studia podyplomowe ,,Zarządzanie w Sektorze Publicznym”
 07.01.2008 OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
 14.12.2007 Informacja o zawarciu umowy na zadanie Utrzymanie bieżące i konserwacja sygnalizacji ulicznej w Jeleniej Górze
 07.12.2007 Informacja o zawarciu umowy na realizację zadanie pn REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH WRAZ Z SALĄ ŚLUBÓW W BUDYNKU RATUSZA
 30.11.2007 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze – Budowa sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej. Rozszerzenie – Zabobrze i
 08.11.2007 Informacja o zawarciu umowy na zadanie: „Modernizacja nawierzchni Pl Piastowskiego wraz z oświetleniem i małą architekturą oraz ciągów pieszo – jezdnych w rejonie Pl. Piastowskiego (ul. Sola
 23.10.2007 Informacja o zawarciu umowy na realizację zadania pn. Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - Modernizacja oczyszczalni ścieków z budową stacji kompostowania osadu
 26.09.2007 ogłoszenie o zawarciu umowy na organizację zakończenia VI etapu i startu do VII etapu 64 Tour de Pologne
 19.09.2007 OSR.6215-M... INFORMACJA o zawarciu umowy na "Konserwacja urządzeń melioracji wodnych na terenie miasta Jeleniej Góry"
 18.09.2007 Informcja o zawarciu umowy na zadanie pn. Przewodnika po zabytkach Jeleniej Góry
 17.09.2007 Ogłoszenie o zawarciu umowy na zadanie Budowa Obwodnicy miasta Jelenia Góra – przebudowa nawierzchni jezdni ulicy Jana Pawła II (odcinek od ul. Różyckiego do ul. Grunwaldzkiej) wraz z estakadą
 29.08.2007 Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. OSUSZENIE ŚCIAN PIWNIC I PARTERU BUDYNKU ŁĄCZNIKA URZĘDU MIASTA JELENIA GÓRA – UL. SUDECKA 29
 29.08.2007 Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH URZĘDU MIASTA JELENIA GÓRA PRZY UL. PTASIEJ – I PIĘTRO W JELENIEJ GÓRZE

«       1   2         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 13652
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia