Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
 

Menu przedmiotowe
Informacja o stanie przyjmowanych spraw
Prawo Miejscowe
Statut
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Informacje o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
Budżet
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Wykazy
Informacja dla przedsiębiorców - REGON
Podatki i opłaty lokalne oraz numery rachunków bankowych do roku 2008
Informacja o stanie środowiska
Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gosp. domowych
Strategia Rozwoju Miasta
Plany zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Dane publiczne
Polityka wewnętrzna i zagraniczna
Wybory
Organizacje pozarządowe
Przewodnik usług świadczonych w Urzędzie Miasta Jelenia Góra - czyli co, gdzie i jak załatwić.
Rejestry publiczne
e-urząd
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 11.07.2008 A.A.733145... zawiadomienie o wydaniu decyzji celu publ.stacji bazowej telefonii komórkowej Orange ul.1-go Maja 27 Jelenia Góra
 11.07.2008 A.A.7331-1... obwieszcz.o zakończeniu post.adm. ul.Wczasowa stacja bazowa PTK Centerel Sp.
 09.07.2008 Ogłoszeni... Ogłoszenie nr 15/d/G/2008 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie składania ofert na oddanie w dzierżawę części nieruchomości budynkowej w postaci ścian zewnetrznnych budynku przy ul. Wolno
 09.07.2008 Ogłoszeni... Ogłoszenie Nr 14/d/G/2008 w sprawie składania ofert na dzierżawę gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Wolności 232 z przeznaczeniem na umieszczenie plansz reklamowych
 09.07.2008 OFERTA LOKALI DO REMONTU
 09.07.2008 OSR.7624-2... INFORMACJA o wniosku w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na warsztat blacharski z lakiernią przy ul. Makuszyńskiego 7 w Jeleniej Górz
 08.07.2008 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze i przyczynach podziału Teatru Jeleniogórskiego
 08.07.2008 ogłoszenie w sprawie dofinansowania klubów sportowych w ramach naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta na realizację zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu kwalifikowan
 07.07.2008 OSR.7624-2... OBWIESZCZENIE o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o opinię dotyczącą stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu dla przebudowy ul. Powstańców Śląskich w Jelenie
 07.07.2008 OSR.7624-6... OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla budowy węzła drogowego GRABARóW wraz z mostami przez rzekę Bóbr w ciągu ul. W. Pola w Jeleniej Górze
 07.07.2008 Obwieszczenie o ogłoszeniu nr 13/d/G/2008 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Miasta Jeleniej Góry
 07.07.2008 obwieszczenie nr 172/V/08 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali mieszkalnych położonych na terenie miasta Jeleniej Góry
 07.07.2008 Obwieszczenie nr 171/V/08 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ul.Zamenhofa
 07.07.2008 Obwieszczenie nr 170/V/08 w soprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntów wraz ze sprzedażą posadowionych na tych gruntach budynków
 30.06.2008 OSR.7624-2... OBWIESZCZENIE o przesłaniu całości akt sprawy dotyczącej wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania zgody dla Focus Park w Jeleniej Górze, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
 30.06.2008 OSR.7623/1... OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia prostującego oczywistą omyłkę w decyzji nr 15/07 określającej środowiskowe uwarunkowania zgody dla Focus Park w Jeleniej Górze
 25.06.2008 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla terenu położonego pomiędzy ul. Kiepury, Paderewskiego i Jana Pawła II w Jeleniej Górze
 25.06.2008 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla dz nr. 13/2, 13/3, 14/3 ul. Paderewskiego w Jeleniej Górze
 25.06.2008 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla dz. nr 31/9 położonej przy ul. Różyckiego w Jeleniej Górze
 18.06.2008 Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta na realizację zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego w Mieście Jelenia Góra
 17.06.2008 OSR.7624-1... OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania zgody dla przebudowy nawierzchni ul. Bartka Zwycięzcy w Jeleniej Górze
 11.06.2008 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp dla obszaru SAG w rejonie ulic: K. Miarki-Spółdzielczej w Jeleniej Górze
 05.06.2008 A.A.7331-4... Obwieszczenie o przewidywanym zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokaliz. inwest. celu publicznego dla przebudowy stacji bazowej telefonii komórkowej na dachu budynku przy ul. 1-go Maja 2
 05.06.2008 A.A.7331-8... Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanaliz. sanit. i deszczowej na terenie dz. nr 6/2 i 6/1 przy ul. Dworcowej 26
 02.06.2008 Ogłoszenie nr 26 PREZYDENTA MIASTA w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Jeleniej Górze
 23.05.2008 A.A.7331-1... Obwieszczenie o wydanej decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej przy ul. Michałowickiej
 21.05.2008 OGŁOSZENIE NR 25/2008 PREZYDENTA MIASTA w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
 20.05.2008 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze
 20.05.2008 OGŁOSZENIE NR 22/2008 PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY w sprawie przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości
 20.05.2008 OGŁOSZENIE NR 24/2008 PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY w sprawie przetargów na sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów wraz ze sprzedażą lokali
 20.05.2008 OGŁOSZENIE NR 23/2008 PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY w sprawie I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
 19.05.2008 Obwieszczenia Prezydenta Miasta o sprzedaży lub oddaniu w użytkowanie wieczyste nieruchomości
 15.05.2008 obwieszcze... Obwieszenia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
 30.04.2008 Obwieszcze... Obwieszczenie Nr 144/V/08 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na poprawę stanu zagospodarowania nieruchomości niezabudowanej połozonej w Jel.Górze
 29.04.2008 Ogłoszeni... Ogłoszenie Nr 12/d/G/2008 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie wykazu gruntów stanowiących własność miasta Jeleniej Góry preznaczonych do wydzierżawienia
 29.04.2008 Konkurs "Wspólnota 2007 roku"
 29.04.2008 OSR.6018-W... Wykaz nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Jeleniej Góry z przeznaczeniem na ogród działkowy
 25.04.2008 Oferta lokali do remontu
 24.04.2008 Obwieszcze... Obwieszczenie Nr 138/V/08 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości zabudowanych w Jeleniej Górze przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
 24.04.2008 Ogłoszeni... Ogłoszenie Nr 9/D/SP/2008 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa preznaczonych do wydzierżawienia
 17.04.2008 OSR.7629-P... Konkurs ofert na realizację zadań Miasta w zakresie edukacji ekologicznej
 10.04.2008 A.A.7331-5... Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokaliz. inwest. celu publicznego dla budowy sali sportowo-widowiskowej przy ZSzT Mechanik ul. Obrońców Pokoju 10 w Jeleniej Górze
 08.04.2008 Ogłoszeni... Ogłoszenie Nr 7/d/G/2008 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Miasta Jeleniej Góry
 08.04.2008 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o możliwości wydzierżawienia na okres trzech lat pomieszczeń w obiekcie Baszty Grodzkiej
 20.03.2008 ZAWIADOMIENIE o projektach dokumentów: Program ochrony środowiska i Plan gospodarki odpadami
 13.03.2008 Obwieszcze... Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry dot. wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
 10.03.2008 WYKAZ KOMUNALNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH wytypowanych do przetargu ustnego o wysokość miesięcznej stawki czynszu
 27.02.2008 Obwieszczenie o sprzedaży lub oddaniu w użytkowanie wieczyste nieruchomości
 07.02.2008 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie połączenia Filii Nr 1 i Filii Nr 2 do Biblioteki przy ul. Bankowej 27

Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 25961
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia