Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
 

Spis podmiotów
JEST TO STRONA ARCHIWALNA
Władze Miasta Jeleniej Góry
Urząd Miasta
Wydziały Urzędu
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Wydział Promocji i Polityki Informacyjnej
Wydział Zamówień Publicznych i Obsługi Technicznej
Biuro Rady Miejskiej
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Wydział Gospodarki Lokalowej
Wydział Komunikacji
Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział Rozwoju Gospodarczego
Wydział Gospodarki Komunalnej
Wydział Organizacyjny i Kadr
Wydział Finansowy
Wydział Oświaty i Wychowania
Urząd Stanu Cywilnego
Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Miasta
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Wydział Funduszy Europejskich
Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta
Obsługa interesantów
Informacje teleadresowe
Jednostki Organizacyjne Miasta
Oświadczenia majątkowe
Dane archiwalne
UWAGA ZMIANA STRONY BIP !!!!
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 11.07.2008 OGŁOSZENI... OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 29/2008
 09.07.2008 Ogłoszeni... Ogłoszenie nr 15/d/G/2008 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie składania ofert na oddanie w dzierżawę części nieruchomości budynkowej w postaci ścian zewnetrznnych budynku przy ul. Wolno
 09.07.2008 Ogłoszeni... Ogłoszenie Nr 14/d/G/2008 w sprawie składania ofert na dzierżawę gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Wolności 232 z przeznaczeniem na umieszczenie plansz reklamowych
 09.07.2008 Ogłoszeni... Ogłoszenie Nr 28/2008 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Jeleniej Górze
 09.07.2008 Zawiadomienie o wyborze oferty (Świadczenie usług w zakresie wykonania zadań polegających na sporzadzaniu operatów szacunkowych nieruchomości w roku 2008 postępowanie 16)
 07.07.2008 Obwieszczenie o ogłoszeniu nr 13/d/G/2008 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Miasta Jeleniej Góry
 07.07.2008 obwieszczenie nr 172/V/08 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali mieszkalnych położonych na terenie miasta Jeleniej Góry
 07.07.2008 Obwieszczenie nr 171/V/08 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ul.Zamenhofa
 07.07.2008 Obwieszczenie nr 170/V/08 w soprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntów wraz ze sprzedażą posadowionych na tych gruntach budynków
 07.07.2008 Zarządzenie w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Jeleniej Górze
 07.07.2008 Zarządzenie w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Jeleniej Górze
 23.06.2008 Zawiadomienie o wyborze oferty (Świadczenie usług w zakresie wykonania zadań polegających na sporządzaniu operatów szacunkowych nieruchomości w roku 2008 -postępowanie 15)
 20.06.2008 Zawiadomienie o wyborze oferty (Świadczenie usług w zakresie wykonania zadań polegających na sporządzaniu operatów szacunkowych nieruchomości w roku 2008 -postępowanie 14)
 19.06.2008 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia terminu dodatkowego zagospodarowania nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Zgorzeleckiej
 19.06.2008 Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Spółdzielczej na poprawę stanu zagospodarowa
 19.06.2008 Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste gruntów położonych w Jeleniej Górze przy ul. Karola Miarki wraz ze sprzedażą posadowionych na tych gruntach budynków
 19.06.2008 Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu garażu nr 2 położonego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3, 3 of
 19.06.2008 Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku przy ul. Długiej 13 w Jeleniej Górze
 10.06.2008 Zarządzen... Zarządzenie Nr 0151-649/V/08 w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do oddania w użytkowanie wieczyste bądź sprzedaży lokali użytkowych na rzecz najemców
 10.06.2008 Zarządzenie Nr 0151-656/V/08 w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży, bądź oddania w użytkowanie wiczyste wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców
 09.06.2008 Zarządzen... Zarządzenie Nr 0151-658/V/08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Jel. Górze przy ul. Księdza Kamińskiego , w drodze przetargu nieogranic
 09.06.2008 Zarządzen... Zarządzenie Nr 0151-657/V/08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Jeleniej Górze przy ul. Karola Miarki , w drodze przetargu nieograniczoneg
 06.06.2008 Zawiadomienie o wyborze oferty (Świadczenie usług w zakresie wykonania zadań polegających na sporządzaniu operatów szacunkowych nieruchomości w roku 2008 -postępowanie 12")
 06.06.2008 Zawiadomienie o wyborze oferty ("Świadczenie usług w zakresie wykonania zadań polegających na sporządzaniu operatów szacunkowych nieruchomości w roku 2008-postepowanie 11")
 02.06.2008 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia terminu dodatkowego zagospodarowania nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Bacewicz
 02.06.2008 Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Objazdowej
 27.05.2008 Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat, niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ulicy Solnej na poprawę stanu zagospoda
 21.05.2008 OGŁOSZENIE NR 25/2008 PREZYDENTA MIASTA w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
 20.05.2008 OGŁOSZENIE NR 22/2008 PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY w sprawie przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości
 20.05.2008 OGŁOSZENIE NR 23/2008 PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY w sprawie I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
 19.05.2008 Zarządzenie w sprawiew sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Jeleniej Górze przy ul. Słowackiego
 19.05.2008 Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Nałkowskiej
 19.05.2008 Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Jeleniej Górze przy ul. Słowackiego
 19.05.2008 Obwieszczenia Prezydenta Miasta o sprzedaży lub oddaniu w użytkowanie wieczyste nieruchomości
 15.05.2008 obwieszcze... Obwieszenia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
 13.05.2008 Ogłoszeni... Ogłoszenie Nr 18/2008 Prezydenta Mista Jeleniej Góry w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Jeleniej Górze przy ul. Wolności
 13.05.2008 Zawiadomienie o wyborze oferty „Świadczenie usług w zakresie wykonania zadań polegających na sporządzaniu operatów szacunkowych nieruchomości w roku 2008 – postępowanie nr 9”,
 12.05.2008 zarządzen... Zarządzenie Nr 0151-632/V/08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Malinowej na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomości w drodze bezprze
 12.05.2008 Zarzadzeni... Zarządzenie Nr 0151-633/V/08 w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste niezabudowanej nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej na poprawe stanu zagospodarowania nieruchomości
 12.05.2008 Zarzadzeni... Zarządzenie Nr 0151-636/V/08 w sprawie przedłużenia terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Wrzosowej
 12.05.2008 zarzadzeni... Zarządzenie Nr 0151-635/V/08 w sprawie przeznaczenia gruntu zabudowanego do oddania w uzytkowanie wieczyste na lat 40 i przeniesienia prawa własności garażu
 12.05.2008 Zarzadzeni... Zarządzenie Nr 0151-634/V/08 w sprawie przeznaczenia do oddania w użytk. wieczyste gruntu położonego przy ul. Armii Krajowej na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomości - bezprze
 07.05.2008 Ogłoszeni... Ogłoszenie Nr 21/2008 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę przy ul. Wrocławskiej
 07.05.2008 Zawiadomienie o wyborze oferty (Świadczenie usług w zakresie wykonania zadań polegających na sporządzaniu operatów szacunkowych w roku 2008-postępowanie 8)
 05.05.2008 zarządzen... Zarządzenie Nr 0151-616/V/08 w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży, bądż oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców
 30.04.2008 Obwieszcze... Obwieszczenie Nr 144/V/08 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na poprawę stanu zagospodarowania nieruchomości niezabudowanej połozonej w Jel.Górze
 30.04.2008 Zarządzen... Zarządzenie Nr 0151-618/V/09 w sprawie przeznaczenia nieruchom. niezabud. na poprawę stanu posiadanych nieruchomości przy ul. Transportowej 21,21b i przy ul. Malczewskiego 17 w Jel. Górze
 30.04.2008 Zarządzen... Zarządzenie Nr 0151-619/V/08 w sprawie wykonania prawa odkupu nieruchomości gruntowej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Spółdzielczej
 30.04.2008 Zarządzen... Zarządzenie Nr 0151-617/V/08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Widok na poprawę stanu zagospodarowania nieruchomoś
 30.04.2008 Ogłoszeni... Ogłoszenie Nr 20/2008 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż gruntu wraz ze sprzedażą budynku położonego w Jeleniej Górze przy ul. Groszow

«       1   2   3   4   5   6         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 9312
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia