Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
 

Spis podmiotów
JEST TO STRONA ARCHIWALNA
Władze Miasta Jeleniej Góry
Urząd Miasta
Wydziały Urzędu
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Wydział Promocji i Polityki Informacyjnej
Wydział Zamówień Publicznych i Obsługi Technicznej
Biuro Rady Miejskiej
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Wydział Gospodarki Lokalowej
Wydział Komunikacji
Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział Rozwoju Gospodarczego
Wydział Gospodarki Komunalnej
Wydział Organizacyjny i Kadr
Wydział Finansowy
Wydział Oświaty i Wychowania
Urząd Stanu Cywilnego
Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Miasta
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Wydział Funduszy Europejskich
Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta
Obsługa interesantów
Informacje teleadresowe
Jednostki Organizacyjne Miasta
Oświadczenia majątkowe
Dane archiwalne
UWAGA ZMIANA STRONY BIP !!!!
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 08.07.2008 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze i przyczynach podziału Teatru Jeleniogórskiego
 08.07.2008 ogłoszenie w sprawie dofinansowania klubów sportowych w ramach naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta na realizację zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu kwalifikowan
 08.07.2008 w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków ogłoszonego w dniu 18 czerwca 2008 roku na realizację zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego w Mieście Jelenia Góra
 18.06.2008 Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta na realizację zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego w Mieście Jelenia Góra
 09.06.2008 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 26 kwietnia 2008 roku na realizację zadań publicznych Miasta Jelenia Góra w 2008 roku w zakresie upowszechniania kultury fizy
 19.03.2008 Ogłoszenie o zawarciu umowy z Lang Team sp. z o.o. na wspolorganizację imprez kolarskich
 19.03.2008 rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 28 stycznia 2008 roku, na realizację zadań publicznych z zakresu krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku w mieście Jelenia Góra w 2008 r
 27.02.2008 w sprawie powołania Jeleniogórskiej Rady Sportu
 19.02.2008 KS/30262/C... informacja o udzieleniu zamówienia - usługi
 19.02.2008 powołanie Komisji Konkursowej do oceny formalnej i merytorycznej ofert z zakresu: upowszechniania kultury,upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku w 2008
 07.02.2008 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie połączenia Filii Nr 1 i Filii Nr 2 do Biblioteki przy ul. Bankowej 27
 29.01.2008 o zmianie zarządzenia Nr 0151-248/V/07 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru Jeleniogórskiego
 16.11.2007 zarządzenie w sprawie powołania komisji likwidacyjnej zużytego sprzętu biurowego i komputerowego użytkowanego w Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej
 09.11.2007 w sprawie delegowania przedstawiciela Miasta Jelenia Góra do Rady Programowej Jeleniogórskiego Centrum Kultury
 09.11.2007 w sprawie delegowania przedstawiciela Miasta Jelenia Góra do Rady Programowej Miejskiego Domu Kultury "Muflon" w Jeleniej Górze
 09.11.2007 w sprawie delegowania przedstawiciela Miasta Jelenia Góra do Rady Programowej Osiedlowego Domu Kultury w Jeleniej Górze
 09.11.2007 w sprawie delegowania przedstawiciela Miasta Jelenia Góra do Rady Programowej Biura Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze
 09.11.2007 w sprawie delegowania przedstawiciela Miasta Jelenia Góra do Rady Artystyczno-Programowej Teatru Jeleniogórskiego Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C. K. Norwida
 25.09.2007 powołanie Komisji Konkursowej do oceny spełnienia przez oferentów warunków udziału w otwartym konkursie ofert i przedstawienia propozycji dofinan. zadań w zakresie upowszech kultury fizycznej i
 13.07.2007 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Domu Kultury „Muflon” w Jeleniej Górze
 27.06.2007 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Miejskiego "Dom Gerharta Hauptmanna" w Jeleniej Górze za okres sprawozdawczy od 01.01.2006 do 31.12.2006
 27.06.2007 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru Jeleniogórskiego Sceny Animacji i Dramatyczna im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze za okres sprawozdawczy od 01.01.2006 do 31.12.2006
 27.06.2007 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grodzkiej Biblioteki Publicznej w Jeleniej Górze za okres sprawozdawczy od 01.01.2006 do 31.12.2006
 27.06.2007 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biura Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze za okres sprawozdawczy od 01.01.2006 do 31.12.2006
 27.06.2007 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze za okres sprawozdawczy od 01.01.2006 do 31.12.2006
 27.06.2007 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Domu Kultury "MUFLON" w Jeleniej Górze za okres sprawozdawczy od 01.01.2006 do 31.12.2006
 27.06.2007 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Osiedlowego Domu Kultury w Jeleniej Górze za okres sprawozdawczy od 01.01.2006 do 31.12.2006
 27.06.2007 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Jeleniogórskiego Centrum Kultury za okres sprawozdawczy od 01.01.2006 do 31.12.2006
 11.06.2007 w sprawie powołania Etapowego Komitetu Organizacyjnego zakończenia VI etapu i startu honorowego do VII etapu w Jeleniej Górze w 2007 roku 64. Tour de Pologne
 31.05.2007 Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku w mieście Jelenia Góra w 2007 roku
 16.05.2007 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku w mieście Jelenia Góra
 15.05.2007 Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i tradycji w mieście Jelenia Góra w roku 2007
 15.05.2007 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie wydawnictwa "Przewodnik po zabytkach Jeleniej Góry"
 20.04.2007 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i tradycji w mieście Jele
 12.04.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki długoterminowej
 12.04.2007 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Jeleniogórskiej Rady Sportu
 02.04.2007 Zarządzen... w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania na wykonanie"Przewodnika po zabytkach Jeleniej Góry" w roku 2007
 07.03.2007 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 20.12.2006r. na realizację zadań publicznych Miasta Jelenia Góra w 2007 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i spo
 12.02.2007 0151-105/V... w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny spełnienia warunków udziału w otwartym konkursie ofert i przedstawienia propozycji dofinansowania zadań pub.w zakresie kult. fizycznej i spor
 25.01.2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania na wykonanie "Przyłącza kanalizacji deszczowej obiektu sportowego przy ul. Sudeckiej 42 w Jeleniej Górze ..."
 22.11.2006 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 10 października 2006 roku na realizację zadań publicznych Miasta Jelenia Góra w 2006 roku w zakresie upowszechniania kultury
 21.11.2006 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wyłonienie ofert realizacji zadań
 16.11.2006 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny spełnienia przez oferentów warunków udziału w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 20 lipca 2006r oraz do przedstawienia propozycji do
 16.11.2006 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wyłonienie ofert realizacji zadań publicznych w 2006 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 24.10.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki długoterminowej
 03.10.2006 w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego obchodów 900-lecia Miasta Jelenia Góra
 25.09.2006 KS3
 05.09.2006 Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu
 23.08.2006 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 02.08.2006 Zarządzen... Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

«       1   2         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 3552
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia