Pismo Kierownika Referatu Podatków i Opłat  Lokalnych  Urzędu Miasta w Jeleniej Górze z dnia 15 marca 2004r. numer F 3123/7/23/2004 do(....) w sprawie poboru opłaty miejscowej od osób zameldowanych na stałe w Jeleniej Górze i okolicy, przebywających dłużej niż dobę w uzdrowisku.

 

W odpowiedzi na pismo z dnia (...)   Nr (....) w sprawie poboru opłaty miejscowej od osób zameldowanych na stałe w Jeleniej Górze i okolicy przebywających dłużej niż dobę w „Uzdrowisku " w celach zdrowotnych, informuję:

Z treści przepisu art. 17 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (jedn.tekst; Dz.U.z 2002r. Nr 9 poz. 84, zm Dz.U. Nr 200 poz. 1680) jak również zawartej w § 1 uchwały Nr 13/II/2002 Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej wynika, że opłatę miejscową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach m.in. zdrowotnych w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach w takich miejscowościach, nie dotyczy zaś osób, które na stałe przebywają, mieszkają w Jeleniej Górze. Osoba ta stale przebywa mieszkając w Jeleniej Górze.

Wobec powyższego opłatę miejscową pobiera się od osób, które nie mieszkają na stałe w Jeleniej Górze.

                                                                            

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Opłata miejscowa
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
22.03.2004 09:41
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
02.04.2004 14:53

Rejestr zmian dokumentu