POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 

Gmina Jelenia Góra, zwana Miastem, jest wspólnotą samorządową, tworzoną przez mieszkańców miasta Jeleniej Góry. Jelenia Góra  jest miastem na prawach powiatu.

 

§ 2

 

Granice administracyjne Miasta określa mapa, stanowiąca załącznik nr 1 do Statutu.

 

§ 3

 

1. Herbem Miasta jest: znak jelenia, określony w załączniku nr 2 do Statutu. Stosunek górnej krawędzi herbu do jego wysokości wynosi 4:5.

2. Flagą Miasta jest: prostokątny płat tkaniny w kolorach białym, żółtym i czerwonym, rozmieszczonych wzdłuż flagi, w równych proporcjach, z Herbem Miasta umieszczonym po jednej stronie. Odległość górnego prawego rogu herbu, od górnej i prawej krawędzi flagi, wynosi 1/10 jej szerokości.

Stosunek szerokości flagi do jej długości wynosi 5:8.

Wzór flagi Miasta zawiera załącznik nr 3 do Statutu.

3. Herb i flaga są znakami prawnie chronionymi.

4. Miasto obchodzi święto lokalne w miesiącu wrześniu pod nazwą ,,Wrzesień Jeleniogórski’’.

5. Przewodniczący Rady Miejskiej i Prezydent Miasta, podczas sesji Rady Miejskiej i uroczystości miejskich, używają insygniów w postaci srebrnego łańcucha z herbem Miasta.

 

§ 4

 

1. Miasto posiada osobowość prawną.

2. Miasto wykonuje zadania publiczne w  imieniu  własnym  i  na  własną  odpowiedzialność - na zasadach określonych przez ustawy.

3.  Miastu przysługują prawa własności i inne prawa majątkowe, stanowiące jego mienie komunalne.

4. Samodzielność Miasta podlega ochronie sądowej.

 

§ 5

 

1.Organami Miasta są:

1/Rada Miejska zwana dalej Radą .

2/Prezydent  Miasta zwany dalej  Prezydentem.

2. Rada  i Prezydent  sprawują funkcję organów powiatu.

3. Działalność organów Miasta jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie  z ustaw.

4. Jawność działania organów Miasta obejmuje w szczególności: prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Miejskiej i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów, wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów Miasta i komisji Rady Miejskiej

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
24.06.2003 15:10
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
09.09.2003 10:32

Rejestr zmian dokumentu

09.09.2003 10:32 Edycja dokumentu (Tomasz Wojtczak)
09.09.2003 10:31 Edycja dokumentu (Tomasz Wojtczak)
09.09.2003 08:14 Edycja dokumentu (Tomasz Wojtczak)
24.06.2003 16:21 Edycja dokumentu (Tomasz Wojtczak)
24.06.2003 16:21Zmieniono tytuł załącznika z "Załącznik nr 2" na
"Załącznik nr 3"
(Tomasz Wojtczak)
24.06.2003 16:19 Edycja dokumentu (Tomasz Wojtczak)
24.06.2003 16:19Dodano załącznik "Załącznik nr 2"
(Tomasz Wojtczak)
24.06.2003 16:18Usunięto załącznik "Załącznik nr 3"
(Tomasz Wojtczak)
24.06.2003 16:18 Edycja dokumentu (Tomasz Wojtczak)
24.06.2003 16:17Dodano załącznik "Załącznik nr 3"
(Tomasz Wojtczak)
24.06.2003 16:16Dodano załącznik "Załącznik nr 2"
(Tomasz Wojtczak)
24.06.2003 16:15Dodano załącznik "Załącznik nr 1 "
(Tomasz Wojtczak)
24.06.2003 15:10 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Wojtczak)