NAGRODY I HONOROWE TYTUŁY MIASTA

§ 52

 

1. Nagrody Miasta mogą być przyznawane przez Radę za szczególne zasługi dla Miasta w dziedzinach:

1/aktywności gospodarczej,

2/ekologii,

3/kultury i sztuki,

4/oświaty i nauki,

5/sportu i turystyki,

6/działalności społecznej.

Przyznana może być tylko jedna nagroda w każdej z wymienionych dziedzin.

 

2. Nagrody przyznawane są raz w roku, w formie pieniężnej, osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym, nieposiadającym osobowości prawnej.

 

3. Prawo  zgłaszania kandydatów do nagrody ma każdy mieszkaniec Miasta, posiadający prawa wyborcze  oraz  osoby prawne i jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność w Mieście.

 

§ 53

 

1. Rada przyznaje tytuły:

1/ Honorowy Obywatel Miasta Jeleniej Góry,

2/ Zasłużony dla Miasta Jeleniej Góry.

 

2. Prawo zgłaszania kandydatów do tytułu ,,Zasłużony dla Miasta Jeleniej Góry’’ mają osoby

prawne oraz jednostki organizacyjne, niemające osobowości prawnej, prowadzące działalność w Mieście.

 

3. Tytuły określone w ust. 1; mają charakter honorowy.

 

§ 54

 

Nazwiska laureatów nagród i honorowych tytułów umieszcza się w ,, Księdze Honorowej Miasta Jeleniej Góry”.

 

§ 55

 

Szczegółowy tryb przyznawania nagród i honorowych tytułów określa Rada odrębną uchwałą.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
NAGRODY I HONOROWE TYTUŁY MIASTA
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
24.06.2003 15:22
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
09.09.2003 08:59

Rejestr zmian dokumentu