REFERENDUM , KONSULTACJE I OPINIE

§ 56

 

1. Mieszkańcy Miasta mogą podejmować rozstrzygnięcia w każdej, ważnej sprawie dla Miasta, w głosowaniu powszechnym, poprzez referendum.

2. Do wyłącznej właściwości referendum należy podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach:

1/ samoopodatkowania mieszkańców na cele publiczne,

            2/ odwołania Rady i Prezydenta przed upływem kadencji.

 

§ 57

 

W sprawach istotnych dla Miasta, Rada może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu konsultacji,

 określając zasady i tryb ich przeprowadzenia.

 

§ 58

 

Referendum jest przeprowadzane na zasadach określonych w odrębnych ustawach .

 

§ 59

 

1.Rada może zasięgać opinii mieszkańców w sprawach uznanych przez nią za ważne.

2.Rada określa zasady i tryb zebrania opinii mieszkańców.

3. Postanowienie niniejszego paragrafu nie dotyczą wielkości kwot podatków i opłat, ustalanych przez Radę.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
REFERENDUM , KONSULTACJE I OPINIE
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
24.06.2003 15:25
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
09.09.2003 09:10

Rejestr zmian dokumentu