Zarządzenie Nr 926/2005

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 06 stycznia 2005r.

w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora

Miejskiego Przedszkola Nr 27

w Jeleniej Górze

 

 

 

 

                Na podstawie art.38  ust.1 pkt 1 lit. „a” ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U. Nr 67 poz.329 z 1996 r. ze zm.) oraz art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) zarządzam co następuje:

 

 

§1

 

 

Odwołuję Panią Elżbietę Łuszczyszyn ze stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 27, ul. Tuwima 12 w Jeleniej Górze z dniem 31 stycznia 2005r.

 

 

 

§2

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie odwołaia ze stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 27 w Jeleniej Górze
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
19.01.2005 08:17
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
19.01.2005 08:17

Rejestr zmian dokumentu