Zarządzenie Nr 928/2005

Prezydenta Miasta

 Jeleniej Góry

z dnia 06 stycznia 2005r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola  Nr 27 w Jeleniej Górze

 

         Na podstawie art.36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty         (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r Nr 67 poz. 329 ze zm.)  zarządzam,  co następuje :

 

§1

 

Powołuję komisję konkursową w celu wyłonienia kandydata na dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 27 w Jeleniej Górze w  składzie :

 

      1. Bogusław Gałka - przewodniczący, przedstawiciel organu prowadzącego

 1. Ryszard Wach – z-ca przewodniczącego, przedstawiciel organu prowadzącego
 2. Andrzej Bira – członek,  przedstawiciel organu prowadzącego
 3. Waldemar Urbaniak - członek, przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego
 4. Halina Kot - członek, przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego
 5. Jolanta Jaworska- członek, przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego
 6. Marta Brudnowska - członek,  przedstawiciel rady pedagogicznej
 7. Danuta Łosińska - członek,  przedstawiciel rady pedagogicznej
 8. Dorota Byszkowska - członek , przedstawiciel  rodziców
 9. Marzena Retych- członek , przedstawiciel  rodziców
 10. Krzysztof  Małczyński- członek,  przedstawiciel ZNP

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji konkursowej.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 27 w Jeleniej Górze
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
19.01.2005 08:38
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
19.01.2005 08:38

Rejestr zmian dokumentu