Zarządzenie Nr 927/2005

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia  06 stycznia 2005r.

 

 

w sprawie umorzenia wierzytelności Szkoły Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze od Klubu Uczelnianego AZS Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze.

 

 

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym   ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz zapisu § 5       pkt 1.2 w związku z § 4 pkt 1.3 Uchwały Nr 208/XVI/99 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 1999r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności miejskich jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, co do których nie stosuje się  przepisów ustawy – Ordynacja Podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania do tego uprawnionych zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Umarzam należność główną w kwocie 5 139,74 zł wraz z odsetkami w kwocie 645,20 zł z tytułu wynajmu sali sportowej  Szkoły Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze w roku 2004 od dłużnika Klubu Uczelnianego AZS Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Szkoły Podstawowej     Nr 11 w Jeleniej Górze.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie umorzenia wierzytelności Szkoły podstawowej Nr 11 od Klubu Uczelnianego ASZ Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
19.01.2005 08:55
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
19.01.2005 08:55

Rejestr zmian dokumentu