Zarządzenie Nr  932/2005

Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry

z dnia 13 stycznia  2005 r.

 

w sprawie  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie i dostawę w  2005 r. tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta  Jelenia Góra"

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym /tekst jednolity

Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/  oraz art. 19 i art. 21 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  /Dz. U. Nr 19, poz. 177 z póź. zmianami / zarządzam, co następuje:

 

§  1

 

W celu przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na „ Wykonanie i dostawę w  2005 r. tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta  Jelenia Góra”,   powołuję  komisję przetargową w składzie:

 

Przewodniczący          -    Jan Wójcik                 - Naczelnik Wydziału Komunikacji,        

Wiceprzewodniczący  -    Henryk Tęcza             - Naczelnik Wydziału Obsługi Technicznej,

Sekretarz                    -   Stanisław Kirwiel        -  Inspektor Wydziału Komunikacji,

Członkowie                -    Lidia Raszewska        -  Inspektor  Wydziału Komunikacji,

                                 -   Józef  Skrzypiec         -  Podinspektor Wydziału Komunikacji.

 §  2

Komisja  działa zgodnie z regulaminem, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§  3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie i dostawę w 2005 r. tablic rejestracyjnych dla potrzeb WK.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
24.01.2005 10:05
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
24.01.2005 10:05

Rejestr zmian dokumentu