Zarządzenie nr   935/2005

Prezydenta  Miasta

Jeleniej Góry

   z dnia 13 stycznia   2005roku

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na poprawę stanu zagospodarowania pomieszczeń gospodarczych wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu

 

            Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r.  Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 11 Uchwały Nr 275/XXIII/2000 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 23 maja 2000 r.              w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych, zarządza się                 co następuje : 

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży na poprawę stanu zagospodarowania już posiadanej nieruchomości lokalowej pomieszczenie  gospodarcze  o powierzchni 4,34 m2 położone w

budynku przy ul. Cieplickiej nr 5 wraz z udziałem  wynoszącym  0,77%w elementach

wspólnych i prawie użytkowania  wieczystego gruntu  stanowiącego działkę nr 61/2  AM 1

Cieplice -V  o powierzchni  0.0218 ha na rzecz najemcy tego pomieszczenia ,będącego  właścicielem lokalu nr 5 . Pomieszczenie to zbywane jest jako pomieszczenie  przynależne do lokalu nr 5.

 

                                                § 2

Przeznacza się do sprzedaży na poprawę stanu zagospodarowania już posiadanej nieruchomości lokalowej pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 1,40 m2 położone w budynku przy ul. Bronka Czecha nr 2 wraz z udziałem wynoszącym  0,42%  w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę nr 410  AM 2 Sobieszów 1  o powierzchni  0.0841 ha na rzecz najemcy tego pomieszczenia , będącego właścicielem lokalu nr 1  . Pomieszczenie  to zbywane jest jako pomieszczenie przynależne do lokalu nr 1.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Józef Kusiak

Prezydent Miasta

Jelenia Góra

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na poprawę stanu zagospodarowania pomieszczeń gospodarczych wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
25.01.2005 07:55
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
11.02.2005 08:27

Rejestr zmian dokumentu