Zarządzenie nr  936/2005

Prezydenta  Miasta

Jeleniej Góry

   z dnia  13 stycznia  2005 roku

 

zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych położonych  przy ul. Zielonej nr 7, 8 ,9 ,10  w Jeleniej Górze  wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz  § 3 Uchwały Nr 275/XXIII/2000 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 23 maja 2000 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży  komunalnych lokali mieszkalnych, zarządza się co następuje :

 

 

§ 1

W Zarządzeniu Nr 196/2003 Prezydenta  Miasta Jeleniej Góry z dnia  8 maja  2003 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych położonych  przy ul. Zielonej nr 7, 8 ,9 ,10  w Jeleniej Górze  wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w tytule oraz  w § 1 ust.1 po wyrazach „ przy ulicy Zielonej nr „    skreśla się cyfrę 7 .

 

 

 

                                                        § 2

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Józef Kusiak

Prezydent Miasta

Jelenia Góra

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych położonych przy ul. Zielonej nr 7, 8 ,9 ,10
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
25.01.2005 08:32
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
11.02.2005 08:31

Rejestr zmian dokumentu