Zarządzenie Nr 930/2005

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 13 stycznia 2005 r.

 

 

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków 

     dyrektora                                                                  Gimnazjum Nr 2 w Jeleniej Górze.

 

 

 

Na podstawie art. 36 a ust. 4 a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r.  Nr 67, poz. 329  ze zm.) oraz art.32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zm.) zarządzam co następuje:

 

 

          

§ 1

 

Powierzam Pani Ewie Cierpisz, wicedyrektorowi Gimnazjum Nr 2 pełnienie obowiązków dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Jeleniej Górze od dnia   17 stycznia 2005 r. do czasu wyłonienia w drodze konkursu.

 

 

§ 2

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
s sprawie powierzenia pełnieia obowiązków dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Jeleniej Górze
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
26.01.2005 11:59
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
Brak

Rejestr zmian dokumentu

Brak wpisów w rejestrze.