Zarządzenie Nr 929/2005

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 13 stycznia 2005 r.

 

 

w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora

Gimnazjum Nr 2

w Jeleniej Górze

 

 

 

 

                Na podstawie art. 38  ust.1 pkt 1 lit. „a” ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 67 poz. 329 z 1996 r. ze zm.) oraz art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Odwołuję Panią Iwonę Helak - Poczętą ze stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 2, ul. Sudecka 53 a w Jeleniej Górze z dniem  16 stycznia 2005 r.

 

 

 

§ 2

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Jeleniej Górze
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
26.01.2005 12:22
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
26.01.2005 12:22

Rejestr zmian dokumentu