Zarządzenie Nr 942/2005

Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry

z dnia 20 stycznia 2005 r.

 

 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

 

 

Na podstawie art. 9g ust. 2 i 5 w związku z art. 91d ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

 

§1

 

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Beaty NIEMCZYNOWSKIEJ-PAJĄK ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w następującym składzie:

 

1. Ryszard Wach                                       przewodniczący, przedstawiciel organu prowadzącego,

 

2. Waldemar Urbaniak                      przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego,

 

3. Romuald Szpot                           dyrektor szkoły,

 

4. Zofia Borys                         ekspert z listy MENiS,

 

5.  Anna Szubartowska-Kowalczyk                         ekspert z listy MENiS w zakresie języka polskiego.

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu Komisji.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
26.01.2005 12:37
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
26.01.2005 12:37

Rejestr zmian dokumentu