Zarządzenie Nr 939/ 2005

Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry

z dnia 20 stycznia 2005 r.

 

 

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali użytkowych na rzecz najemców

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmian.) oraz Uchwały Nr 204/XVI/99 Rady  Miejskiej  Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 1999 roku w sprawie zasad  sprzedaży  lokali  użytkowych    w budynkach komunalnych oraz niektórych nieruchomości przeznaczonych na cele użytkowe                    i zmieniającej ją Uchwały Nr 665/XLIX/2002 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 9 kwietnia 2002 roku, zarządza się co następuje:

 

 

 

§ 1

1. Przeznacza się do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste grunty zabudowane wraz ze sprzedażą na rzecz najemców lokali użytkowych, w budynkach położonych w Jeleniej Górze.

2. Wykaz nieruchomości, o których mowa w ust. 1 zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

 

 

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Józef Kusiak

Prezydent Miasta

Jelenia Góra

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali użytkowych na rzecz najemców
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
26.01.2005 14:44
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
11.02.2005 08:47

Rejestr zmian dokumentu