Zarządzenie Nr 940/2005

Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry

z dnia 20.01.2005 roku

 

w sprawie powołania Komisji  przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy opracowań geodezyjnych

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 19 i 21ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

W celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 60 tys. EURO powołuję Komisję Przetargową w składzie:

 

Przewodniczący                                              - Renata Latała                          

Wiceprzewodniczący                                       - Waldemar Karczewski

Sekretarz                                                         - Ewa Buzek

Członek                                                           - Ksenia Mazurek

Członek                                                           - Ewa Wójcicka

 

§ 2

Komisja działa zgodnie z regulaminem, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                     Józef Kusiak

                                                                                                     Prezydent Miasta

                                                                                                     Jeleniej Góry

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy opracowań geodezyjnych.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
03.02.2005 10:24
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
11.02.2005 08:49

Rejestr zmian dokumentu