Zarządzenie Nr 941/2005

Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry

z dnia 20.01.2005 roku

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania polegającego na: wycenie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 19 i 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

 § 1

W celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 60 tys. EURO powołuję Komisję Przetargową w składzie:

Przewodniczący                                              - Beata Zięba

Wiceprzewodniczący                                       - Mirosława Zommer

Sekretarz                                                         - Ewa Buzek             

Członek                                                           - Jolanta Detyna

Członek                                                           - Ewa Wójcicka

Członek                                                           - Teresa Dyrka

Członek                                                           - Wojciech Wolniewicz

 

 §2

 Komisja działa zgodnie z regulaminem, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                             Józef Kusiak

                                                                                                             Prezydent Miasta

                                                                                                             Jeleniej Góry

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania polegającego na: wycenie nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
03.02.2005 11:29
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
11.02.2005 08:51

Rejestr zmian dokumentu