Zarządzenie  Nr    952 /2005

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z   dnia  3 lutego  2005 roku

 

w sprawie nieodpłatnego nabycia przez  Gminę Jelenia Góra prawa własności gruntu zabudowanego, położonego w Jeleniej Górze, stanowiącego własność Skarbu Państwa.

 

 

            Na podstawie   art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające  ustawę o samorządzie  terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych  ( Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm. ) oraz  Uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 08 maja 2001 roku Nr 469/XXXVI/2001 w sprawie określenia zasad  nieodpłatnego przejmowania od Skarbu Państwa gruntów niezabudowanych i zabudowanych w Jelenie Górze

 

zarządza  się, co następuje:

 

§  1

 

wystąpić do Wojewody Dolnośląskiego z wnioskiem o nieodpłatne nabycie przez Gminę Jelenia Góra  prawa własności  nieruchomości zabudowanych oznaczonych geodezyjnie  jako działki nr  : 

    -    nr  5/1   o pow.    0,4132 ha,  Obręb  Cieplice V, AM – 1 zabudowana

          budynkiem Przedszkola nr 10 położonego przy ul. Zjednoczenia

          Narodowego nr 15 ,

-         nr  5/4   o pow.   0,0316 ha , Obręb  Cieplice V, AM – 1  zabudowana budynkiem garażu.

 

§  2

 

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                         

                                                        Józef Kusiak

                                                        Prezydent Miasta

                                                        Jeleniej Góry 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Jelenia Góra prawa własności gruntu zabudowanego, położonego w Jeleniej Górze, stanowiącego własność Skarbu Państwa.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
04.02.2005 09:15
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
05.04.2005 14:18

Rejestr zmian dokumentu