Zarządzenie nr 955/2005

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 03 lutego 2005 roku

w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów nie zabudowanych w Jeleniej Górze pod lokalizację cyrków i wesołych miasteczek

Na podstawie art.30  ust.2  pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustalam wysokość stawki czynszu:

-       na kwotę 315 zł/dobę za dzierżawę gruntu nie zabudowanego wydzierżawianego pod lokalizację cyrku,

-       na kwotę 60 zł/dobę za dzierżawę gruntu nie zabudowanego wydzierżawianego pod lokalizację wesołego miasteczka.

§ 2

Traci moc Zarządzenie nr 568/2004 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 11.03.2004 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów nie zabudowanych w Jeleniej Górze pod lokalizację cyrków i wesołych miasteczek.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w siedzibie Miasta Jeleniej Góry.

Józef Kusiak

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów nie zabudowanych w Jeleniej Górze pod lokalizację cyrków i wesołych miasteczek
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
07.02.2005 15:20
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
11.02.2005 14:13

Rejestr zmian dokumentu