Zarządzenie nr 961/2005

Prezydenta  Miasta

Jeleniej Góry

   z dnia 10 lutego 2005 roku

 

w sprawie ustalania wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie operatów szacunkowych opracowanych na zlecenie nabywców nieruchomości.

 

            Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 1996 roku Dz. U. Nr 13, poz.74 ze zmianami), zarządza się co następuje: 

 

§ 1

  1. Ze względu na czasowy brak możliwości zlecania opracowania operatów szacunkowych, wynikający z procedury zamówień publicznych, wyrażam zgodę na przyjęcie za podstawę ustalania wartości nieruchomości operatów szacunkowych opracowanych na zlecenie nabywców.
  2. Warunkiem uznania operatu szacunkowego jest opracowanie tego operatu przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  3. Wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę nie może odbiegać od średnich wartości nieruchomości podobnych określonych w operatach opracowanych w roku 2004.
  4. Operat jest zlecany na wyłączną odpowiedzialność i ryzyko nabywcy nieruchomości.
  5. W przypadku uznania operatu za podstawę ustalenia wartości nieruchomości na poczet zryczałtowanych kosztów przygotowania sprzedaży zalicza się kwotę wydatkowaną na opracowanie operatu, jednak nie większą niż 400 złotych.

 

§ 2

Zarządzenie obowiązuje do czasu wyłonienia rzeczoznawców majątkowych w ramach procedury zamówień publicznych prowadzonej przez Miasto.

 

§ 3    

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Józef Kusiak

Prezydent Miasta

Jelenia Góra

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie ustalania wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie operatów szacunkowych opracowanych na zlecenie nabywców nieruchomości.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
14.02.2005 10:19
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
14.02.2005 10:19

Rejestr zmian dokumentu