Zarządzenie Nr 956/2005

Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry

z dnia 03.02.2005r.

 

 

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

 

            Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Uchwały Rady Miejskiej w Jeleniej Górze z dnia 27 lutego 2001 roku w sprawie określenia zasad obciążania i ustanawiania służebności na nieruchomościach stanowiących własność miasta (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 87, poz. 1139) zarządza się co następuje:

 

§1

1.      Na działce nr 61/1 AM1 Obręb Jelenia Góra 2 zabudowanej budynkiem położonym przy ulicy Drzymały 29 ustanawia się nieodpłatną, czasową służebność gruntową przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnych właścicieli bądź użytkowników wieczystych działek nr 46/2, 47/2, 49, 51, 53, 54, 57 i 58 zabudowanych budynkami przy ul. Drzymały 11-13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 i 27, do czasu zagospodarowania terenów przyległych w sposób umożliwiający obsługę komunikacyjną tych nieruchomości.

2.      Sposób korzystania ze służebności określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Józef Kusiak

Prezydent Miasta

Jelenia Góra

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
16.02.2005 08:07
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
16.02.2005 08:07

Rejestr zmian dokumentu