ZARZADZENIE NR 964/2005

Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry

z dnia 10 lutego 2005 roku.

 

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej sprzętu przeciwpożarowego oraz odzieży ochronnej w jednostkach Ochotniczych Strażach Pożarnych Miasta Jeleniej Góry.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)  w związku art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 ze zmianami) – zarządzam:

 

§ 1

 

Powołuję Komisję w składzie:

 

            Przewodniczący  Wiesław Mazurek        Szef MIOC

            Członkowie          Barbara Szemberska  Inspektor MIOC

                                         Piotr Tutak                  Podinspektor MIOC

 

-celem przeprowadzenia likwidacji zużytego sprzętu przeciwpożarowego oraz odzieży ochronnej w jednostkach:

-                     Ochotnicza Straż Pożarna Jelenia Góra ul. Wiejska 85 „B”

-         Ochotnicza Straż Pożarna Jelenia Góra ul. Cieplicka 168

-         Ochotnicza Straż Pożarna Jelenia Góra ul. Myśliwska 4 „A”

 

§ 2

 

Na wniosek naczelników w/w jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Komisja dokona likwidacji sprzętu przeciwpożarowego oraz odzieży ochronnej.

 

§ 3

 

Komisja likwidacyjna sporządzi protokoły i wraz z wnioskami przedstawi je do zatwierdzenia do dnia 25.lutego 2005 roku.

 

§ 4

 

Wykonanie zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                                            Józef Kusiak

                                                                                                         Prezydent Miasta

                                                                                                             Jeleniej Góry

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej sprzętu przeciwpożarowego oraz odzieży ochronnej w jednostkach Ochotniczych Strażach Pożarnych Miasta Jeleniej Góry
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
16.02.2005 11:17
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
16.02.2005 11:17

Rejestr zmian dokumentu