Zarządzenie Nr 963/2005

Prezydenta Miasta

 Jeleniej Góry

z dnia 10 lutego 2005r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Jeleniej Górze

 

         Na podstawie art.36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty         (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r Nr 256 poz. 2572 ze zm.)  zarządzam,  co następuje :

 

§1

 

Powołuję komisję konkursową w celu wyłonienia kandydata na dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Jeleniej Górze w  składzie :

 

      1. Bogusław Gałka - przewodniczący, przedstawiciel organu prowadzącego

 1. Ryszard Wach – z-ca przewodniczącego, przedstawiciel organu prowadzącego
 2. Andrzej Bira – członek,  przedstawiciel organu prowadzącego
 3. Waldemar Urbaniak - członek, przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego
 4. Halina Kot - członek, przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego
 5. Małgorzata Łasek-Dowiat- członek, przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego
 6. Jolanta Studniarek - członek,  przedstawiciel rady pedagogicznej
 7. Krystyna Czeremska - członek,  przedstawiciel rady pedagogicznej
 8. Piotr Chek - członek , przedstawiciel  rodziców
 9. Renata Korczyńska - członek , przedstawiciel  rodziców
 10. Marian Hubner- członek,  przedstawiciel ZNP
 11. Andrzej Grosicki – członek, przedstawiciel NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji konkursowej.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Jeleniej Górze
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
16.02.2005 15:16
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
17.02.2005 08:01

Rejestr zmian dokumentu