Zarządzenie nr 968/2005

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 17 lutego 2005 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu ograniczonego, lokalu użytkowego położonego w Jeleniej Górze przy ul. Wojska Polskiego nr 42 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu.

Na podstawie:

art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz Uchwały nr 204/XVI/99 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 07 grudnia 1999 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych w budynkach komunalnych oraz niektórych nieruchomości przeznaczonych na cele użytkowe oraz Uchwały Nr 665/XLIX/2002 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 09 kwietnia 2002 roku, zmieniającej Uchwałę Nr 204/XVI/99 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 07 grudnia 1999 r.

zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego lokal użytkowy-garaż położony w Jeleniej Górze przy ul. Wojska Polskiego nr 42 o łącznej powierzchni użytkowej 13,50 m2 wraz z udziałem wynoszącym 2,86 % w elementach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu położonego w Jeleniej Górze oznaczonego geodezyjnie jako działki nr 56/21 o powierzchni 262 m2 i nr 56/43 o pow. 193 m2 o łącznej pow. 455 m2 w obrębie 28 NE AM 57.
  2. W przetargu mogą wziąć udział właściciele i najemcy lokali mieszkalnych w budynku nr 42 przy ul. Wojska Polskiego.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra.

                                                                                                                                                  Józef Kusiak

                                                                                                                                                  Prezydent Miasta

                                                                                                                                                  Jeleniej Góry

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu ograniczonego, lokalu użytkowego położonego w Jeleniej Górze przy ul. Wojska Polskiego nr 42 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste grun
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
17.02.2005 14:23
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
17.02.2005 14:23

Rejestr zmian dokumentu