ZARZĄDZENIE NR 957/2005

Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry

z dnia 3 lutego 2005 roku

 

w sprawie zasad korzystania z logo Miasta Jeleniej Góry

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z roku 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 roku o odznakach i mundurach (Dz. U. nr 31, poz. 130 ze zm.) oraz § 2 Uchwały Nr 279/XXII/2004 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 6 lipca 2004 roku w sprawie przyjęcia logo Miasta Jelenia Góra zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

1.             Logo Miasta Jelenia Góra jest znakiem prawnie chronionym.

2.             Wykorzystanie logo wymaga zgody Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.

3.             W celu promocji Miasta Jelenia Góra logo zamieszcza się nieodpłatnie.

4.             Logo można zamieszczać:

a)             obok herbu Miasta Jelenia Góra, z prawej jego strony w lewym górnym rogu dokumentu,

b)             samodzielnie w lewym górnym rogu dokumentu.

5.             Wzór logo stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

 

                                                                                                   Józef Kusiak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie zasad korzystania z logo Miasta Jeleniej Góry
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
17.02.2005 15:16
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
17.02.2005 15:16

Rejestr zmian dokumentu