Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 24 lutego 2005r.

 

 

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora                                                                  Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych  w Jeleniej Górze.

 

 

 

Na podstawie art. 36 a ust. 4a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 1996 r.  Nr 67, poz. 329  ze zm. ) oraz art.32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 ze zm.) zarządzam co następuje:

 

 

          

§ 1

 

Powierzam Pani Ewie Michalewskiej - Siuta, nauczycielowi Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych pełnienie obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych, ul. Cieplicka 180 w Jeleniej Górze od dnia 1 marca 2005 r. do 31 sierpnia 2005r.

 

 

§ 2

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie powierzeia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Jeleniej Górze
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
24.02.2005 15:21
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
24.02.2005 15:21

Rejestr zmian dokumentu