ZARZĄDZENIE  Nr  976/ 2005

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z   dnia  24 lutego  2005 r.

 

w sprawie sprzedaży gruntu zabudowanego, położonego w Jeleniej Górze,  stanowiącego przedmiot użytkowania wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC” w Jeleniej Górze.

 

 

Na podstawie :

-         art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami             (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603)

-         art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity    z 2001 roku Dz. U. nr 142 poz. 1591 ze zmianami),

-         Uchwały Nr 99/X/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 lipca 2003 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży gruntów zabudowanych stanowiących przedmiot użytkowania wieczystego bądź współużytkowania wieczystego osób fizycznych i prawnych oraz w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny, jeżeli nieruchomość sprzedana jest na rzecz spółdzielni mieszkaniowych w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni własności lokali lub przeniesienia na członków spółdzielni  własności lokali lub domków jednorodzinnych”.

-         Uchwały Nr 199/XX/2004 Rady Miejskiej Jeleniej Góry  z dnia 20 kwietnia 2004 r. zmieniającą uchwałę Nr 99/X/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 lipca 2003r.

 

z a r z ą d z a   s i ę   c o   n a s t ę p u j e :

 

§ 1

 

Przeznacza się do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego - Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC” w Jeleniej Górze,  niżej wymienione zabudowane nieruchomości gruntowe położone w Jeleniej Górze przy :

 

1. ul. J. Kiepury 45 a, 45 b, 47, 47 a, oznaczona geodezyjnie jako działka gruntu nr 18/14,             

    o pow. 16749 m2,  Obręb 60 , AM-33, KW Nr 64730,

2. ul. J. Kiepury 55, 57, 59, Sygietyńskiego 15 oznaczona geodezyjnie jako działka gruntu                 

    nr 10/10, o pow. 11985 m2,  Obręb 60 , AM-33, KW Nr 64731,

3. ul. J. Kiepury 49, 51, 53, oznaczona geodezyjnie jako działka gruntu nr 10/16, o pow. 9537 m2,  

    Obręb 60 , AM-33, KW Nr 64737,

4. ul. J. Kiepury 61, 63, 65, Sygietyńskiego 17 oznaczona geodezyjnie jako działka gruntu nr 54,                   

    o pow. 12124 m2,  Obręb 60 , AM-33, KW Nr 39748,

 

§ 2

 

       Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń      w siedzibie Urzędu Miasta w Jeleniej Górze.

Józef  Kusiak

Prezydent Miasta

Jelenia Góra

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie sprzedaży gruntu zabudowanego, położonego w Jeleniej Górze, stanowiącego przedmiot użytkowania wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC” w Jeleniej Górze.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
28.02.2005 11:40
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
28.02.2005 11:40

Rejestr zmian dokumentu