ZARZĄDZENIE  NR  979/2005

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 24 lutego 2005 roku.

 

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego,

 lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Jeleniej Górze przy  Pl. Piastowskim  8

wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste  gruntu.

 

 

 

Na podstawie:

-         art. 30 ust. 2  pkt 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142  poz. 1591 ze zmianami) oraz § 3 Uchwały nr  275/XXIII/2000 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 23 maja 2000 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych  lokali mieszkalnych

 

 

z a r z ą d z a   s i ę,   c o   n a s t ę p u j e:

 

§ 1

 

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokal mieszkalny nr 5 położony  w Jeleniej Górze przy  Pl. Piastowskim  8 o łącznej powierzchni  użytkowej 23,70 m2, wraz z udziałem wynoszących 5,65 % w elementach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr  29/5 o powierzchni 559 m2 , Obręb Cieplice V, AM-5.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń          w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra.

Józef Kusiak

Prezydent Miasta

Jelenia Góra

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego, lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Jeleniej Górze przy Pl. Piastowskim 8 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste g
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
28.02.2005 12:04
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
28.02.2005 12:04

Rejestr zmian dokumentu