Zarządzenie nr 973/2005

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 17 lutego 2005 r.

w sprawie rozłożenia na raty należności


Na podstawie § 6 ust. 1 i 3 uchwały Nr 208/XVI/99 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności miejskich jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych zarządzam, co następuje:§ 1


Należność Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Jeleniej Górze od Pana Piotra Fil zamieszkałego przy ul. Stogryna 6/1 w Lubomierzu w wysokości 2.403,20 zł (słownie: dwa tysiące czterysta trzy złote, dwadzieścia groszy) za holowanie i parkowanie pojazdu marki Ford Taunus 1600 rozłożyć na 10 równych miesięcznych rat płatnych w terminach do końca każdego miesiąca.


§ 2


Wykonanie zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Jeleniej Górze.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie: rozłożenia na raty należności
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
01.03.2005 09:00
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
01.03.2005 09:00

Rejestr zmian dokumentu