Zarządzenie Nr 950/05

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 27 stycznia 2005 r.

 

w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jeleniej Górze.

 

 

Na podstawie § 18 ust 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. Nr 139, póz. 1328), zarządzam, co następuje:

 

§1.

Na wniosek Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jeleniej Górze, powołuję na członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzenia o Niepełnosprawności w Jeleniej Górze następujące osoby:

- dr Macieja Sucheckiego - specjalistę laryngologa,

- dr Zbigniewa Rudnickiego - specjalistę chirurga ortopedę,

- Renatę Szczepanik - pedagoga, doradcę zawodowego,

- Małgorzatę Belniak - pracownika socjalnego.

 

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jeleniej Górze.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
02.03.2005 11:44
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
02.03.2005 11:44

Rejestr zmian dokumentu