Zarządzenie Nr 958/2005

Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry

z dnia 3 lutego 2005 roku

 

w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2005 roku na zadaniach inwestycyjnych i remontowych w zakresie działań Wydziału Gospodarki Komunalnej

 

            Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze  zm./, Art. 19 i Art. 21 Ustawy z dnia

29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U. Nr 19, poz. 177/  zarządzam co następuje:

 

§ 1

W celu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2005 roku na zadaniach inwestycyjnych i remontowych w zakresie działań Wydziału Gospodarki Komunalnej powołuję Komisję przetargową w składzie:

 

Przewodniczący:                     Regina Stefanowska - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej

                                                                            Urzędu Miasta w Jeleniej Górze

       

Z-ca Przewodniczącego:        Dorota Wiącek - Gł. Specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej

     Urzędu Miasta w Jeleniej Górze

Sekretarz Komisji:               Anita Spyrka - Referent w Wydziale Gospodarki Komunalnej

                                                                    Urzędu Miasta w Jeleniej Górze

Członkowie Komisji:            Miłosz Służewski - Młodszy Referent w Wydziale Gospodarki

                               Komunalnej Urzędu Miasta w Jeleniej Górze

                               /Zastępca Sekretarza Komisji/

    Marian Rosiński - Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej

    Urzędu Miasta w Jeleniej Górze

    Katarzyna Bartniczak - Referent w Wydziale Gospodarki 

    Komunalnej Urzędu Miasta  w Jeleniej Górze

                                  Zbigniew Międzik - Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej

    Urzędu Miasta w Jeleniej Górze

 

§ 2

Komisja działa zgodnie z regulaminem, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2005 roku na zadaniach inwestycyjnych i remontowych w zakresie działań WGK
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
02.03.2005 13:17
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
03.03.2005 08:47

Rejestr zmian dokumentu