Zarządzenie Nr 959/2005

Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry

z dnia 3 lutego 2005 roku

 

w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie  zamówień publicznych w 2005 roku na zadaniach inwestycyjnych i remontowych  na drogach publicznych miasta Jeleniej Góry

 

            Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku  Nr 142  poz. 1591 ze  zm./, Art. 19 i Art. 21 Ustawy z dnia

29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U. Nr 19, poz. 177/  zarządzam co następuje:

§ 1

W celu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2005 roku na wykonanie zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach publicznych miasta Jeleniej Góry powołuję komisję przetargową w składzie:

 

Przewodniczący:                   Regina Stefanowska - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej

   Urzędu Miasta w Jeleniej Górze

 

Z-ca Przewodniczącego:      Czesław Wandzel - Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów

                                                                           w Jeleniej Górze

Sekretarz Komisji:             Zbigniew Kaczor - Kierownik Wydziału Miejskiego Zarządu Dróg

      i Mostów w Jeleniej Górze

Członkowie komisji:           Jerzy Bigus - Z-ca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów

     /Zastępca Sekretarza Komisji /                                            

                               Dorota Wiącek - Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki

                                                       Komunalnej Urzędu Miasta w Jeleniej Górze

                               Marian Rosiński - Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej

   Urzędu Miasta w Jeleniej Górze

                              Katarzyna Bartniczak - Referent w Wydziale Gospodarki Komunalnej

   Urzędu Miasta w Jeleniej Górze

Miłosz Służewski - Mł. Referent w Wydziale Gospodarki Komunalnej

               Urzędu Miasta w Jeleniej Górze

 

§ 2

Komisja działa zgodnie z regulaminem, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2005 roku na zadaniach inwestycyjnych i remontowych na drogach publicznych mia
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
02.03.2005 13:25
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
03.03.2005 08:42

Rejestr zmian dokumentu