Zarządzenie nr 986/2005

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

z dnia 24 lutego 2005 roku

 

 

w sprawie zniesienia służebności gruntowej

 

Na podstawie art.18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późń. zmianami), Uchwały Rady Miejskiej w Jeleniej Górze z dnia 27 lutego 2001 r. , w sprawie określenia zasad obciążania i ustanawiania służebności na nieruchomościach stanowiących własność miasta (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 87 poz. 1139) Uchwały nr 1170/2002 Zarządu Miasta Jeleniej Góry w sprawie ustalenia odpłatności za ustanowienie służebności gruntowych zarządza się co następuje:

 

 

§ 1

Znosi się służebność ustanowioną na działce nr 24/10 o pow. 88 m2 AM 5 , Obręb Cieplice V polegającą na prawie przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnych właścicieli, bądź użytkowników wieczystych działki nr 24/5 o pow. 221 m2 AM 5 , Obręb Cieplice V zabudowanej budynkiem położonym przy ul. Gimnazjalnej nr 5 w związku z

utworzeniem z działek numer 24/5 i 24/10 jednej nieruchomości .

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Józef Kusiak

Prezydent Miasta

Jelenia Góra

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie zniesienia służebności gruntowej
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
06.03.2005 20:08
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
06.03.2005 20:08

Rejestr zmian dokumentu