Zarządzenie Nr 970/2005

Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry

z dnia 17 lutego 2005 r.

w sprawie powołania zespołu opiniującego oferty w konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. W celu przedłożenia propozycji co do wyboru oferty w konkursie ofert na świadczenie usług opiekuńczych w Jeleniej Górze, w latach 2005-2006. powołuję zespół opiniujący w składzie:

1. Pan Bogusław Gałka                        -

2. Pani Danuta Tomaszczyk-Żarska        -

3. Pani Elżbieta Pietrasz                        -

4. Pani Halina Zielińska                        -

5. Pani Anetta Kotarska-Janigacz            -                         

Z-ca Prezydenta Miasta - Przewodniczący zespołu

Dyrektor MOPS - Z-ca Przewodniczącego zespołu

Z-ca Dyrektora MOPS - Członek zespołu

Radca prawny MOPS – Członek zespołu

Członek zespołu

§ 2. Zespół działa na podstawie opracowanego przez siebie regulaminu i przedstawi propozycję, co do wyboru oferty na świadczenie usług opiekuńczych do dnia 24 lutego 2005 r.

§ 3. Zespół  kończy pracę z dniem podpisania umowy z wybranym oferentem.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Powołanie zespołu opiniującego oferty w konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
09.03.2005 08:46
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
05.04.2005 14:21

Rejestr zmian dokumentu