Zarządzenie Nr 992/2005

Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry

z dnia  8 marca 2005 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze w 2005 roku.

Na podstawie art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2005 r., w wysokości :

- 1.893,60 zł. w Domu Dziecka Nr 2 „Dąbrówka” w Jeleniej Górze,

- 1.310,30 zł. w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 w Jeleniej Górze,

- 1.554,60 zł. w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 4 w Jeleniej Górze,

- 1.950,00 zł. w Pogotowiu Opiekuńczym TIS w Jeleniej Górze,

- 2.250,00 zł. w Domu Dziecka TIS w Jeleniej Górze.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r..

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze w 2005 roku
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
09.03.2005 09:02
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
05.04.2005 15:25

Rejestr zmian dokumentu