Zarządzenie Nr  975 /2005

Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry

z dnia 17 lutego 2005 roku

 

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych polegających na zakupie usług:

 

1.      dozoru nieruchomości znajdujących się w zasobie Miasta Jelenia Góra

2.      nadzoru przy użyciu alarmu nieruchomości znajdujących się w zasobie Miasta Jelenia Góra

 

            Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 19 i 21ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

W celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości do 60 tys. EURO każde, powołuję Komisję przetargową do przeprowadzenia tychże postępowań  w następującym składzie:

 

Przewodniczący                                              - Elżbieta Mrozik

Sekretarz                                                         - Ewa Buzek

Członek                                                           - Barbara Lorenz

Członek                                                           - Zdzisława Hadrawa - Terka

 

 

§ 2

 

Komisja działa zgodnie z regulaminem, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Józef Kusiak

Prezydent Miasta

                                                                                                        Jelenia Góra

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych polegających na zakupie usług:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
14.03.2005 10:51
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
14.03.2005 10:56