Zarządzenie Nr 987 / 2005

                                                Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

                                                z  dnia  24 lutego  2005 roku

                                        

       w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Jelenia Góra prawa własności  gruntu   zabudowanego położonego w Jeleniej Górze, stanowiącego własność  Skarbu  Państwa.

 

                Na podstawie art.5 ust.4 ustawy z dnia  10 maja 1990 roku – przepisy wprowadzające  ustawę  o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz.191 ze zm.) oraz  Uchwały  Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 maja 2001 roku Nr 469/ XXXVI/ 2001 w sprawie określenia zasad nieodpłatnego przejmowania od Skarbu Państwa gruntów niezabudowanych  i zabudowanych  w Jeleniej Górze

 

                                      zarządza się, co następuje : 

 

                                                              § 1

 

 Wystąpić do Wojewody Dolnośląskiego z  wnioskiem o nieodpłatne nabycie przez  Gminę Jelenia Góra prawa własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka  nr 11, o powierzchni 0.0551 ha, obręb Cieplice IV, AM 5, zabudowanego budynkiem położonego przy ul. Picassa nr 13  w Jeleniej Górze.

  

                                                            § 2

  

Zarządzenie   wchodzi w życie  z dniem podpisania.

Józef Kusiak

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Jelenia Góra prawa własności gruntu zabudowanego położonego w Jeleniej Górze, stanowiącego własność Skarbu Państwa.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
14.03.2005 11:10
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
05.04.2005 14:25

Rejestr zmian dokumentu