ZARZĄDZENIE NR 990/2005

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 04 marca 2005 r.

 

w sprawie  powołania zespołów roboczych do realizacji zadań wynikających z przystąpienia Urzędu Miasta Jelenia Góra do akcji społecznej „Przejrzysta Polska”.

 

Na podstawie art.  33 ust 1  ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 ze zmianami )  zarządzam co następuje :

 

§ 1

Powołuję Koordynatora Projektu, Liderów oraz zespoły robocze do realizacji zadań w ramach akcji społecznej „Przejrzysta Polska”. Wykaz zadań oraz nazwiska osób powołanych przedstawia tabela, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Liderzy odpowiedzialni są przed Prezydentem Miasta oraz Koordynatorem Projektu za prawidłową i terminową realizację zadań.

 

§ 3

Liderzy realizują zadania według harmonogramu, który opracują i przedłożą Koordynatorowi Projektu do dnia 31 marca 2005 r.

 

§ 4

Upoważniam Liderów Zadań do zbierania niezbędnych dla realizacji zadań materiałów w poszczególnych Wydziałach Urzędu. W tym celu Naczelnicy Wydziałów zobowiązani są do wytypowania pracownika odpowiedzialnego za współpracę z Liderem Zadania.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                       Prezydent Miasta

                                                                          Jelenia Góra

                                                                          Józef Kusiak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
sprawie powołania zespołów roboczych do realizacji zadań wynikających z przystąpienia Urzędu Miasta Jelenia Góra do akcji społecznej „Przejrzysta Polska”.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
14.03.2005 14:11
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
07.04.2005 14:56

Rejestr zmian dokumentu