Zarządzenie Nr 993/2005

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 08 marca 2005 roku

 

 

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora                                                                  Gimnazjum Nr 2 w Jeleniej Górze.

 

 

 

Na podstawie art. 36 a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 1996 r.  Nr 67, poz. 329  ze zm. ) oraz art.32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) zarządzam co następuje:

 

 

          

§ 1

 

Powierzam Pani Marii Malczuk – nauczycielowi Gimnazjum Nr 2 w Jeleniej Górze stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Jeleniej Górze od dnia 14 marca 2005 roku do dnia 31sierpnia 2009 roku.

 

 

§ 2

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimanzjum Nr 2 w Jeleniej Górze
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
16.03.2005 14:00
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
16.03.2005 14:00

Rejestr zmian dokumentu