Zarządzenia Nr 997/2005

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 17-03-2005r.

 

 

w sprawie zatwierdzenia wykazów osób, z którymi umowy najmu samodzielnych lokali mieszkalnych i lokali socjalnych powinny być zawierane w pierwszej kolejności

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami / oraz § 22 ust. 5 Uchwały Nr 132/XIII/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 21 października 2003 roku, w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta i kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu będą zawierane w pierwszej kolejności – Prezydent Miasta Jeleniej Góry zarządza, co następuje :

 

§ 1

 

1.  Zatwierdza się opracowane na rok 2005 wykazy osób, z którymi umowy najmu samodzielnych lokali mieszkalnych i lokali socjalnych powinny być zawierane w pierwszej kolejności.

2.  Imienne wykazy osób, o których mowa w ust. 1, stanowią załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.

 

§ 3

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu wraz z wykazami na tablicy ogłoszeń w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta Jelenia Góra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                  

 

 

                                                                 

 

Załącznik Nr 1

 

 

WYKAZ  OSÓB  ZAKWALIFIKOWANYCH  DO  ZAWARCIA  UMOWY NAJMU  LOKALI  SOCJALNYCH NA  2005  ROK  :

 

 

Lp.

 

 

Nazwisko i imię

 

 

Ilość

osób

Adres

 

Uwagi

 

1.

ĆWIKŁA Mariusz

 

4

ul. Warszawska 60/3

 

2.

CHMIELOWSKI Jerzy

 

4

ul. Noskowskiego 10/68

 

3.

BORECKA Kazimiera

8

ul. Karłowicza 41/56

 

4.

KARASIŃSKA Barbara

4

ul. Kiepury 32/2

 

5.

TYTLOWICZ Jolanta

1

Państwowy Dom Dziecka

 

6.

TYTLOWICZ Bożena

1

Państwowy Dom Dziecka

 

7.

GŁOWACZEWSKI Tadeusz

1

bezdomny

 

8.

CHUDZIK Maria

3

ul. 1-go Maja 69/7

 

9.

PĘTLICKI Robert

1

ul. Łukasiewicza 2/2

 

10.

NAWROT Andrzej

1

bezdomny

 

11.

KOLO Dorota

4

ul. Szymanowskiego 7E/14

 

12.

GALIŃSKA Wioletta

3

bezdomna

 

13.

SKIBA Tomasz

4

bezdomny

 

14.

RADWAŃSKA  Elwira

3

ul. Wolności 248/2

 

15.

PŁOTKOWSKA  Beata

4

ul. Wojska Polskiego 33/12

 

16.

LIZAK  Violetta

4

ul. Szewska 13/6

 

17.

GOŁĘDOWSCY  Barbara i Jan

2

ul. Wita Stwosza 26/20

 

18.

HAŁAS  Andrzej

1

ul. Plac Ratuszowy 11/2

 

19.

SZAKIEL Joanna

4

ul. Wiejska 9/1

z wykazu na 2004 rok

20.

KOŁODZIEJCZYK Jerzy

1

bezdomny

z wykazu na 2004 rok

21.

KONTEK Anna

3

ul. Cieplicka 193/7

z wykazu na 2004 rok

22.

CELENCEWICZ Zbigniew

1

bezdomny

z wykazu na 2004 rok

23.

OSUCHOWSKA Rozalia

1

ul. Drzymały 1/5

z wykazu na 2004 rok

24.

CIEŚLIŃSKA Joanna

4

ul. Wyzwolenia Narodowego 13/1

z wykazu na 2004 rok

25.

DERKUS Maria

2

ul. Góra Bohaterów 8/2

z wykazu na 2004 rok

26.

ŚWIDERSKA Agata

4

ul. Warszawska 36

z wykazu na 2004 rok

27.

BURY Katarzyna

4

ul. Wolności 170/2

z wykazu na 2004 rok

28.

SIKORA Iwona

2

ul. Wolności 17 of./3

z wykazu na 2004 rok

29.

MAŃCZAK Marta

2

bezdomna

z wykazu na 2004 rok

30.

ZAJKOWSKA Monika

2

ul. Złotnicza 6/3

z wykazu na 2004 rok

31.

STARZONEK Urszula

2

ul. Kiepury 15/38

z wykazu na 2004 rok

32.

PAWŁOWSKA Wioletta

3

ul. Groszowa 37/5

z wykazu na 2004 rok

33.

BACHORSKI Wacław

2

Dom Dziecka

z wykazu na 2004 rok

 

 

 

Jelenia Góra, dnia 17 marca 2005 roku.

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

 

 

WYKAZ OSÓB  ZAKWALIFIKOWANYCH  DO  ZAWARCIA  UMOWY NAJMU  LOKALI  MIESZKALNYCH NA  2005  ROK  :

 

 

Lp.

 

 

Nazwisko i imię

 

 

Ilość

osób

Adres

 

Uwagi

 

1.

WOLNA Angelika

 

2

ul. Sobieskiego 32 of/2

 

2.

MICHALIK Katarzyna

 

1

ul. Grunwaldzka 51H1 m.101/115

 

3.

KOŁODZIEJ Krzysztof

1

ul. Piłsudskiego 4/4

 

4.

JESA Sławomir

1

bezdomny

 

5.

PAZGAN Danuta

4

ul. Karłowicza 11/40

zamiana z urzędu

6.

NOWOSIELSKI Andrzej

2

ul. Karłowicza 11/43

zamiana z urzędu

7.

ZAŁOGA PIOTR

4

ul. Matejki 8/3

zamiana z urzędu

8.

ŚWIDERSKA Urszula

4

ul. Sudecka 1/3B

zamiana z urzędu

9.

WSTĘPIEŃ Czesława

4

ul. Panieńska 46/7

zamiana z urzędu

10.

ŚMIGIELSKI Dariusz

6

ul. Grunwaldzka 84of/3

zamiana z urzędu

11.

KONOBROCCY Stefania i Tadeusz

2

ul. Wyczółkowskiego 61/9/10

zamiana z urzędu

12.

MAJKA Agnieszka

3

ul. Karłowicza 45/29

 

13.

JANICKI Paweł

1

ul. Noskowskiego 9/15

 

14.

PAWLICKA Dorota

1

bezdomna

 

15.

BADACH Radosław

4

ul. Okopowa 2/7

 

16.

STRZESZEWSKA  Sylwia

4

ul. Plac Ratuszowy  51/7

 

17.

SARZYŃSKA Łucja

4

ul Wojska Polskiego 30/5

z wykazu na rok 2004

 

18.

PIECZURO Maria

3

ul. 1-go Maja 7/9 m.4

z wykazu na rok 2004

 

19.

MINAKOWSKI Stanisław

2

ul. Szymanowskiego 1/9

z wykazu na rok 2004

20.

WOLSKI Adrian

1

Państwowy Dom Dziecka

z wykazu na rok 2004

21.

SAWKA Agnieszka

3

ul. Słowackiego 50a/7

z wykazu na rok 2004

 

Jelenia Góra, dnia 17 marca 2005 roku.

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
sprawie zatwierdzenia wykazów osób, z którymi umowy najmu samodzielnych lokali mieszkalnych i lokali socjalnych powinny być zawierane w pierwszej kolejności
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
18.03.2005 09:10
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
06.04.2005 10:34

Rejestr zmian dokumentu