Zarządzenie Nr 988/2005

Prezydenta  Miasta  Jeleniej Góry

z  dnia   1 marca  2005 roku


w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta na prawach powiatu Jeleniej Góry na 2005 rok.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku  Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.126 ust.1 pkt 1 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 roku
Nr 15, poz.148 ze zm.), zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

Ustalam układ wykonawczy budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 rok, przyjętego uchwałą Nr 351/XXXI/2005 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 lutego 2005 r.,
w szczegółowości działów, rozdziałów i paragrafów:

po stronie dochodów na ogólną kwotę 293.940.451 zł. 

Szczegółowy podział dochodów zawierają  załączniki nr 1 i 1.1,

 

po stronie wydatków  na ogólną kwotę 334.021.933 zł. 

Szczegółowy podział  wydatków zawierają  załączniki nr 2 i 2.1.

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta na prawach powiatu Jeleniej Góry na 2005 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
18.03.2005 13:07
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
22.03.2005 08:23

Rejestr zmian dokumentu

22.03.2005 08:24Usunięto załącznik "Zarządzenie Nr 988/2005"
(Janina Kurzawa)
22.03.2005 08:23 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
18.03.2005 13:42Dodano załącznik "Układ wykonawczy - Zał. 1 dochody.xls"
(Janina Kurzawa)
18.03.2005 13:42 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
18.03.2005 13:41Usunięto załącznik "Załącznik Nr 1"
(Janina Kurzawa)
18.03.2005 13:07 Utworzenie dokumentu. (Janina Kurzawa)