ZARZĄDZENIE NR 1007/2005

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 17 marca 2005 r.

 

w sprawie  powołania Rzecznika Dyscyplinarnego w Urzędzie Miasta Jelenia Góra.

 

Na podstawie art. 33 us.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) w związku z art. 29 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. nr 142 poz.1593 ze zmianami) zarządzam co następuje :

 

 

 

Powołuję z dniem 01 kwietnia 2005 roku Panią Krystynę Drozdowicz – Naczelnika Wydziału Rolnictwa na Rzecznika Dyscyplinarnego w Urzędzie Miasta Jelenia Góra.

 

                                          Prezydent Miasta

                                              Jelenia Góra

                                              Józef Kusiak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego w Urzędzie Miasta Jelenia Góra.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
24.03.2005 14:19
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
07.04.2005 14:24

Rejestr zmian dokumentu