Zarządzenie Nr 1011/2005

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 24 marca 2005 roku

 

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację „Programu profilaktyki chorób i promocji zdrowia dla mieszkańców Jeleniej Góry w 2005 roku”.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 3 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie  gminnym (tekst  jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
art. 35a, w związku z art. 35 i art. 54 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia
1991 roku zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 91, poz. 408 ze zm.), art. 48
ust. 4 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 roku Nr 210, poz. 2135 ze zm.) oraz § 3 Uchwały
Nr 357/XXXII/2005 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie Programu profilaktyki chorób i promocji zdrowia dla mieszkańców Jeleniej Góry na 2005 rok

 

 

z a r z ą d z a m,  co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację
”Programu profilaktyki chorób i promocji zdrowia dla mieszkańców Jeleniej Góry
w 2005 roku” w składzie:

 

1. Przewodniczący                 - Bogusław Gałka – Zastępca Prezydenta Miasta Jeleniej Góry,

2. Wiceprzewodniczący         - Henryk Tęcza – Naczelnik Wydziału Obsługi Technicznej,

3. Sekretarz                           - Czesława Madej – Insp. Wydziału Organizacyjnego i Kadr,

4. Członek                             - Janina Kurzawa – Skarbnik Miasta Jeleniej Góry,

5. Członek                             - Beata Michnowska – Kierownik Ref. ds. Skarg i Wniosków.

 

 

§ 2

 

Komisja działa w oparciu o Regulamin pracy komisji konkursowej, stanowiący załącznik
do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację „Programu profilaktyki chorób i promocji zdrowia dla mieszkańców Jeleniej Góry w 2005 roku”.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
31.03.2005 10:04
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
31.03.2005 10:08

Rejestr zmian dokumentu

31.03.2005 10:08Dodano załącznik "Formularz ofertowy - Program
profilaktyki chorób serca.doc"
(Marcin Błażków)
31.03.2005 10:08Dodano załącznik "Formularz ofertowy - Program
profilaktyki chorób słuchu u dzieci.doc"
(Marcin Błażków)
31.03.2005 10:08Dodano załącznik "Formularz ofertowy - Program
profilaktyki chorób wzroku u dzieci.doc"
(Marcin Błażków)
31.03.2005 10:08Dodano załącznik "Formularz ofertowy - Program
profilaktyki nowotworów jelita grubego.doc"
(Marcin Błażków)
31.03.2005 10:08Dodano załącznik "Formularz ofertowy - Program
profilaktyki nowotworów piersi.doc"
(Marcin Błażków)
31.03.2005 10:08Dodano załącznik "Formularz ofertowy - Program
profilaktyki nowotworów prostaty.doc"
(Marcin Błażków)
31.03.2005 10:04 Utworzenie dokumentu. (Marcin Błażków)