Zarządzenie   Nr  1023 /2005

Prezydenta  Miasta   Jeleniej  Góry

z dnia  01 kwietnia   2005 roku

 

w sprawie  przekazania w czasowe użyczenie  gruntu położonego w Jeleniej Górze przy ul. Sygietyńskiego, w granicach działek nr 44/8 i 44/9  

 

       Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt.3  ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U.Nr 142, poz.1591 z  późn.zm.) oraz Uchwały   Rady  Miejskiej  z  dnia  27 lutego 2001 r. w sprawie określenia zasad obciążania  i  ustanawiania służebności na nieruchomościach stanowiących własność Miasta ( Dz. Urz. Woj. Dolnośl. Nr 87, poz. 1139 z 2001 r.)

 

zarządza   się , co  następuje :

 

 

§ 1

 

Przekazuje się  w  użyczenie   na rzecz  Fundacji Wspierania Kultury Ruchu „Ocelot” z/s w Złotoryji,  na okres od 25 kwietnia 2005 r. do 02 maja 2005 r.    grunt niezabudowany, położony  w  Jeleniej  Górze  przy ulicy Sygietyńskiego, oznaczony geodezyjnie jako działki  nr  44/8 i 44/9(obręb 60, AM – 32) - w celu wystawienia na nim przedstawień artystycznych pt. „Ocelot – The Spirit of Artistics”.

  

 

§  2

 

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem   podpisania .

 

Józef Kusiak

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie przekazania w czasowe użyczenie gruntu położonego w Jeleniej Górze przy ul. Sygietyńskiego, w granicach działek nr 44/8 i 44/9
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
05.04.2005 11:01
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
05.04.2005 11:01

Rejestr zmian dokumentu