Zarządzenie Nr  1020/2005

                              Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

                                 z dnia  30 marca  2005 roku

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za 2004 rok.

 

Na podstawie art. 136 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) zarządzam:

 

§ 1.

 

Przedstawić Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za 2004 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego  zarządzenia.

 

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.      
    

 

                                                                                                         Prezydent Miasta

                                                                                                           Jeleniej Góry

                                                                                                           Józef Kusiak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za 2004 rok
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
07.04.2005 13:21
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
19.07.2005 12:14

Rejestr zmian dokumentu

19.07.2005 12:14Dodano załącznik "Tabela 5, 5.1, 5.2, 5.3 Realizacja
wydatków miasta"
(Tomasz Wojtczak)
19.07.2005 12:13Usunięto załącznik " Tabela 5, 5.1, 5.2, 5.3 Realizacja
wydatków miasta"
(Tomasz Wojtczak)
19.07.2005 10:47Dodano załącznik " Tabela 5, 5.1, 5.2, 5.3 Realizacja
wydatków miasta"
(Tomasz Wojtczak)
19.07.2005 10:47Usunięto załącznik "Tabela 5, 5.1, 5.2, 5.3 Realizacja
wydatków miasta"
(Tomasz Wojtczak)
07.04.2005 14:10Dodano załącznik "Tabela 5-dane uzupeł. -wydatki
jednostek oświatowo -wychow. i opiekuńczych "
(Tomasz Dumycz)
07.04.2005 14:09 Edycja dokumentu (Tomasz Dumycz)
07.04.2005 14:08Dodano załącznik "Realizacja wydatków - wykonanie zadań
bieżących realizowanych przez miasto i powiat na
podstawie porozumień"
(Tomasz Dumycz)
07.04.2005 14:08Dodano załącznik "Realizacja wydatków - dysponowanie
rezerwami budżetowymi"
(Tomasz Dumycz)
07.04.2005 14:08Dodano załącznik "Cz.VII. Informacja o realizacji
kierunków działalności inwestycyjnej i remontowej"
(Tomasz Dumycz)
07.04.2005 14:08Dodano załącznik "Cz.VI. Realizacja przychodów i kosztów
instytucji kultury"
(Tomasz Dumycz)
07.04.2005 14:07Dodano załącznik "Tabela 1 Realizacja budżetu miasta na
prawach powiatu na 31.12.2004"
(Tomasz Dumycz)
07.04.2005 14:07Dodano załącznik "Tabela 10 Realizacja przychodów i
wydatków gospodarstw pomocniczych"
(Tomasz Dumycz)
07.04.2005 14:07Dodano załącznik "Tabela 11 Realizacja przychodów i
wydatków środków specjalnych"
(Tomasz Dumycz)
07.04.2005 14:05Zmieniono tytuł załącznika z "Cz. IV. Dług miasta na
dzień 31.12" na "Cz.IV. Dług miasta na dzień 31.12"
(Tomasz Dumycz)
07.04.2005 14:04Dodano załącznik "Tabela 12 Realizacja przychodów i
wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp
Wodnej"
(Tomasz Dumycz)
07.04.2005 14:04Dodano załącznik "Tabela 13 Realizacja przychodów i
wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp
Wodnej"
(Tomasz Dumycz)
07.04.2005 14:04Dodano załącznik "Tabela 14 Wykaz dot. przekaz. dla
instyt. kultury"
(Tomasz Dumycz)
07.04.2005 14:04Dodano załącznik "Tabela 15 Realiz.przych. i koszt. dla
inst.kult."
(Tomasz Dumycz)
07.04.2005 14:03Zmieniono tytuł załącznika z "realizacja wydatków
budżetowych" na "Cz.III. Realizacja wydatków budżetowych
w 2004"
(Tomasz Dumycz)
07.04.2005 14:02Zmieniono tytuł załącznika z "Realizacja dochodów" na
"Cz.I. i Cz.II. Część ogólna, realizacja dochodów
2004"
(Tomasz Dumycz)
07.04.2005 14:00Zmieniono tytuł załącznika z "Przychody i wydatki
zakładów budżetowych" na "Cz.V.Przychody i wydatki zakł
budż. śr specj. gosp pomcn i funduszy celowych "
(Tomasz Dumycz)
07.04.2005 14:00 Edycja dokumentu (Tomasz Dumycz)
07.04.2005 13:59Dodano załącznik "Tabela 16 Realizacja zadań
inwestycyjnych "
(Tomasz Dumycz)
07.04.2005 13:59Dodano załącznik "Tabela 17 Realizacja zadań remontowych"
(Tomasz Dumycz)
07.04.2005 13:59Dodano załącznik "Tabela 18 Realizacja planu wydatków na
remonty zasobu mieszk"
(Tomasz Dumycz)
07.04.2005 13:59Dodano załącznik "Tabela 19 Realizacja zadań
inwestycyjnych i remontowych ze środków niewygasających"
(Tomasz Dumycz)
07.04.2005 13:57Zmieniono tytuł załącznika z "Dług miasta na dzień
31.12" na "Cz. IV. Dług miasta na dzień 31.12"
(Tomasz Dumycz)
07.04.2005 13:56Dodano załącznik "Tabela 2 Realizacja dochodów i
wydatków miasta na prawach powiatu na 31.12.2004 według
działów"
(Tomasz Dumycz)
07.04.2005 13:56Dodano załącznik "Tabela 2.1 Realizacja przychodów
związanych z finans deficytu oraz rozch związ ze spłatą
kredyt i pożyczek długoterm"
(Tomasz Dumycz)
07.04.2005 13:56Dodano załącznik "Tabela 20 Wykaz zlikwidowanych lokalnych
kotłowni"
(Tomasz Dumycz)
07.04.2005 13:56Dodano załącznik "Tabela 21 Efekty budownictwa
mieszkaniowego"
(Tomasz Dumycz)
07.04.2005 13:54Dodano załącznik "Tabela 22 Wybrane wskażniki
statystyczne"
(Tomasz Dumycz)
07.04.2005 13:54Dodano załącznik "Tabela 3 Realizacja prognozowanych
dochodów miasta według źródeł ich powstania"
(Tomasz Dumycz)
07.04.2005 13:54Dodano załącznik "Tabela 4 Realizacja dochodów budżetu
miasta - szczególowo"
(Tomasz Dumycz)
07.04.2005 13:54Dodano załącznik "Tabela 5, 5.1, 5.2, 5.3 Realizacja
wydatków miasta"
(Tomasz Dumycz)
07.04.2005 13:50Dodano załącznik "Tabela 6 Zestawienie dochodów i
wydatków związanych z realizacją Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"
(Tomasz Dumycz)
07.04.2005 13:50Dodano załącznik "Tabela 7 i 7.1 Wykaz dotacji
przekazanych w 2004"
(Tomasz Dumycz)
07.04.2005 13:50Dodano załącznik "Tabela 8 Wykaz dotacji przedmiotowych
przekazanych zakładom budżetowym"
(Tomasz Dumycz)
07.04.2005 13:50Dodano załącznik "Tabela 9 Realizacja przychodów i
wydatków zakladów budżetowych"
(Tomasz Dumycz)
07.04.2005 13:50Dodano załącznik "Przychody i wydatki zakładów
budżetowych"
(Tomasz Dumycz)
07.04.2005 13:50Dodano załącznik "Dług miasta na dzień 31.12"
(Tomasz Dumycz)
07.04.2005 13:50Dodano załącznik "realizacja wydatków budżetowych "
(Tomasz Dumycz)
07.04.2005 13:50Dodano załącznik "Realizacja dochodów "
(Tomasz Dumycz)
07.04.2005 13:46 Edycja dokumentu (Tomasz Dumycz)
07.04.2005 13:21 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Dumycz)