ZARZĄDZENIE  nr 1031 / 2005

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 07 kwietnia 2005 roku

 

w sprawie przeznaczenia niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Zielonej do przekazania w użytkowanie wieczyste na 99 lat, w drodze przetargu nieograniczonego.

 

 Na podstawie:

-         art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r, o samorządzie gminnym ( tekst  jednolity Dz.U.nr 142 z 2001 r, poz. 1591 ze zmianami ),

-         uchwały Rady Miejskiej w Jeleniej Górze nr XXXV/536/98 z dnia 09 czerwca 1998 roku w sprawie określenia zasad zbywania gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, stanowiących własność Gminy Jelenia Góra w drodze przetargowej

 

zarządza się , co następuje :

 

§ 1

Przeznacza się do oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat niezabudowaną nieruchomość gruntową, przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową, położoną w Jeleniej Górze przy ulicy Zielonej, ozn.geod.nr 274 o pow. 9666 m2  (Cieplice VII, AM 2), w drodze przetargu nieograniczonego.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta.

Józef Kusiak

Prezydent Miasta

Jelenia Góra

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie przeznaczenia niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Zielonej do przekazania w użytkowanie wieczyste na 99 lat, w drodze przetargu nieograniczonego.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
11.04.2005 15:10
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
11.04.2005 15:10

Rejestr zmian dokumentu