ZARZĄDZENIE NR 989/2005

Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry

z dnia 4 marca 2005 roku

 

w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia fizycznej likwidacji środków trwałych będących własnością Gminy Jelenia Góra, a użytkowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Sp. z o.o. w Jelenie Górze.

 

Na podstawie  art. 30, ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 ze zm./ zarządzam, co następuje:

 

§1

 

W celu przeprowadzenia fizycznej likwidacji środków trwałych będących własnością Gminy Jelenia Góra, a użytkowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Sp. z o.o. w Jelenie Górze, powołuję komisję likwidacyjną w następującym składzie:

 

Przewodniczący:        Jerzy Małas             -  Inspektor w Wydziale Obsługi Technicznej

                                                                              Urzędu Miasta  Jelenia Góra

Członkowie komisji:     Zbigniew Międzik   -   Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej

                                                           Urzędu Miasta Jelenia Góra

                              Józef Skrzypiec       -   Inspektor w Wydziale Komunikacji

                                                           Urzędu Miasta Jelenia Góra

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia fizycznej likwidacji środków trwałych będących własnością Gminy Jelenia Góra, a użytkowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanaliz
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
12.04.2005 09:46
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
12.04.2005 15:09

Rejestr zmian dokumentu